دانش افزایی در حوزه قارچ

ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون

همراه ما باشید با مقاله “ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای با روش اسپکتروفتومتری (مطالعه موردی: قارچ خوراکی)”

آفت‌کش‌ها یکی از منابع مهم آلودگی محیط‌زیست هستند که بر سلامتی موجودات زنده از جمله انسان‌ها تأثیر منفی دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در قارچ خوراکی به روش اسپکتروفتومتری بود. به این منظور، ۱۰ نمونه قارچ از گلخانه‌های فعال در شهرستان همدان و هم‌چنین از محصولات عرضه شده در سطح بازار مصرف جمع‌آوری شد.

پس از آماده کردن نمونه‌ها در آزمایشگاه، باقی‌مانده سم دیازینون با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در ۳ تکرار تعیین گردید. میانگین غلظت باقی‌مانده سم دیازینون در برندهای مختلف تجاری به ترتیب برابر با ۱۲۶/۰، ۱۲۵/۰، ۱۶۶/۰، ۴۰/۰، ۱۳۰/۰، ۸۱/۰، ۱۲۹/۰، ۱۳۲/۰، ۱۲۸/۰ و ۱۲۹/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم بود، که بیش از حداکثر حد مجاز باقی‌مانده تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا برآورد گردید.

هم‌چنین نتایج مقایسه میانگین غلظت باقی‌مانده سم بین نمونه‌ها بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار نمونه‌های ۳، ۴ و ۶ با یکدیگر بود (۵/۰>p). با توجه به بالا بودن غلظت باقی‌مانده سم دیازینون در قارچ خوراکی لزوم اندیشیدن تمهیداتی در این راستا و به‌ویژه آموزش کشاورزان به‌منظور استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های کشاورزی باعث می‌شود که سلامتی مصرف‌کنندگان این محصولات با اطمینان بیشتری تضمین شود.

دانلود فایل اصلی مقاله

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا