کتابخانه آنلاینویکی قارچ

تأثیرات اضافه کردن عناصر غذایی میکرو به کمپوست

اضافه کردن آهن و منگنز در کمپوست و تأثیر آن بر کیفیت قارچ خوراکی

برای اطلاع بیشتر از تأثیرات اضافه کردن عناصر غذایی میکرو (منگنز و آهن) به کمپوست بر کیفیت و عملکرد قارچ خوراکی دکمه‌ای می‌توان به خلاصه‌ای از این مقاله اشاره کرد.

افزایش جمعیت کره زمین باعث شده است تا انسان تلاش زیادی را برای یافتن منابع غذایی جدید انجام دهد. بهره‌برداری از مواد غذایی حاصل از فعالیت میکروارگانیسم‌ها ازجمله باکتری‌ها و قارچ‌ها از سال‌های اخیر رونق زیادی یافته است. بهره‌برداری بهینه از امکانات و توسعه صنعتی تولید آنها امری انکارناپذیر است. برای افزایش بهره‌وری از امکانات پرورش قارچ خوراکی، افزایش عملکرد موردنیاز است. این بررسی امکان مصرف عناصر میکرو در کمپوست قارچ خوراکی در هنگام کشتکاری و افزایش تولید را در ایران آزمون کرده است.

تاثیر عناصر ریز مغذی

اثر مصرف میکروالمنت‌ها (عناصر ریزمغذی) با مقادیر مختلف بر عملکرد کمی و کیفی قارچ خوراکی دکمه‌ای رقم 737 سیلوان در شرکت کشاورزی جلگه دز (قارچ دزفول) واقع در جنب شهرک صنعتی شماره 2 دزفول و آزمایش‌ها شامل 9 تیمار در قالب 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل سطوح مختلف سولفات آهن و سولفات منگنز به ترتیب زیر است.

تیمار یک: 500 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات آهن

تیمار 2: 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات آهن

تیمار 3: 1500 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات آهن

تیمار 4: 500 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات منگنز

تیمار 5: 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات منگنز

تیمار 6: 1500 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات منگنز

تیمار 7: 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات آهن + 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات منگنز

تیمار 8: 1500 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات آهن + 1500 میلی‌گرم بر کیلوگرم سولفات منگنز

تیمار 9: شاهد

آزمایش تیمارهای مختلف دارای هیچ نوع اثر متفاوت و معنی‌داری بر عملکرد، تعداد پین هد در واحد سطح، وزن کلاهک، وزن ساقه، فسفر و پتاسیم در فلاش اول، دوم و سوم نداشتند. اما تیمارهای مورد آزمایش دارای اثر متفاوت و معنی‌داری بر نیتروژن، مس، آهن، منگنز و روی موجود در قارچ خوراکی داشته‌اند. حداکثر عملکرد قارچ 39/36 کیلوگرم در واحد سطح در اثر کاربرد 500 میلی‌گرم آهن در واحد سطح بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا