قارچ شناسیویکی قارچ

آشنایی کامل با انواع میسلیوم قارچ‌های خوراکی

میسلیوم قارچ‌های خوراکی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

۱ – هتروکاریون

هتروکاریون به‌طورکلی به معنی ناجور هسته‌ای بودن است. این اصطلاح در قارچ‌های مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشته باشد.

در قارچ‌های دکمه‌ای سفید، اصطلاح هتروکاریون هنگامی به‌کار می‌رود که یک اسپور با دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار، تندش کند و یک میسلیوم به وجود آورد، که درنتیجه سلول‌های این میسلیوم هرکدام حاوی چندین هسته از دو نوع هسته اولیه هستند و لذا این میسلیوم درنهایت قادر به تولید اندام‌های باردهی است.

در این قارچ در هر واحد سلولی با دو نوع هسته، تعداد یکی از هسته‌ها ممکن است با تعداد هسته دیگر متفاوت باشد و همچنین تعداد کل هسته‌ها، از یک واحد سلولی به واحد دیگر متغیر است.

در قارچ چینی هنگامی‌که میسلیوم ناشی از یک اسپور تک‌هسته‌ای می‌خواهد به مرحله زایشی برود، ممکن است دستخوش یک فرآیند ناجور هسته‌ای شدن شود که شاید بتوان در اینجا اصطلاح هتروکاریون را در مورد آن به‌کار برد.

میسلیوم

۲ – دی کاریون

در بیشتر قارچ‌های خوراکی، هنگامی‌که دو میسلیوم منوکاریون با منشأ متفاوت ولی سازگار، به هم می‌پیوندند در محل اتصال دو هیف، یک سلول با دو هسته متفاوت تشکیل می‌شود.

به این سلول ترجیحاً دی کاریون گفته می‌شود. البته می‌توان اصطلاح هترو کاریون را در اینجا نیز به‌کار برد. همچنین در کلیه قارچ‌های خوراکی هموتال ثانویه و هتروتال، بازیدیوکارپ به‌صورت دی کاریون است.

 

۳ – هموکاریون و منوکاریون

هموکاریون و منوکاریون به‌طورکلی به معنی جور هسته‌ای بودن است. این دو اصطلاح در گونه‌های مختلف قارچ‌های خوراکی معانی متفاوتی دارد.

در گونه آگاریکوس بیسپوروس (A.bisporus)، هموکاریون ها از بازیدیوسپورهایی به وجود می‌آیند در آگاریکوس بیتورکوئیس (A.bitorquis)، هموکاریون ها بازیدیوسپورهایی به وجود می‌آیند که حاوی یک هسته می‌وزی است.

در هردوی این گونه‌ها، هموکاریون ها تولید یک شبکه میسلیومی چندهسته‌ای می‌کنند که در هر واحد سلولی آن، چندین نسخه از یک هسته وجود دارد، اما در بیشتر قارچ‌های خوراکی دیگرف هموکاریون ها از اسپورهایی به وجود میایند که حاوی یک هسته می‌وزی بوده و در هر واحد سلولی میسلیوم آنها فقط یک هسته وجود دارد.

لذا ترجیحا بهتر است که در این حالت به آنها منوکاریون گفته شود. همچنین بازیدیوکارپ (اندام‌زایشی)، در کلیه قارچ‌های هموتال، به‌صورت منوکاریون است.

میسلیوم های هموکاریوتیک و منوکاریوتیک، نابارور بوده و قادر نیستند به‌تنهایی اندام باردهی تولید کنند.

 

میسلیوم

۴ – هموکاریون حقیقی و غیرحقیقی در قارچ دکمه‌ای سفید

همان‌طور که گفته شد در قارچ دکمه‌ای سفید، هموکاریون ها از دو طریق به وجود می‌آیند.

آنها یا از بازیدیوسپورهایی با یک هسته هاپلوئید میوزی به وجود می‌آیند و یا از بازیدیوسپورهای با دو هسته خواهری. در حالت اول به میسلیوم هموکاریوتیک تولیدشده، اصطلاحاً هموکاریون حقیقی می‌گوییم.

در این نوع هموکاریون، امکان مشاهده هتروزایگوسیتی را در چند مکان ژنی مشاهده نمود و لذا به ان هموکاریون غیرحقیقی گفته می‌شود.

این هتروزایگوسیتی در اثر تغییراتی است که در هنگام تقسیم میوز رخ می‌دهد. فراوانی هموکاریون های حقیقی بیشتر است و هموکاریون های نوع دوم کمیاب هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا