دانش افزایی

بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ دکمه‌ای سفید

میکروارگانیسم‌های گرمادوست، مواد معدنی را در طی فرآیند کمپوست سازی در خود انباشته می‌کنند.

در فرایند کمپوست سازی برای قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید، میکروارگانیسم‌های گرمادوست معینی شامل آکتینومیست ها، قارچ‌های گرمادوست و باکتری‌های گرمادوست یک محیط انتخابی برای رشد میسلیوم قارچ تولید می‌نمایند.

واکنش‌های شیمیایی

در فرایند کمپوست سازی برای قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید علاوه بر اینکه واکنش‌های شیمیایی ترکیبات پیچیده موجود در کاه و کلش را به ترکیبات ساده و قابل‌جذب برای قارچ خوراکی و میکروارگانیسم‌های گرمادوست تبدیل می‌کنند، میکروارگانیسم‌های گرمادوست معینی شامل آکتینومیست ها، قارچ‌های گرمادوست و باکتری‌های گرمادوست یک محیط انتخابی برای رشد میسلیوم قارچ تولید می‌نمایند.

میکروارگانیسم‌های گرمادوست، ازت و مواد معدنی را در طی فرآیند کمپوست سازی در خود انباشته کرده و درنهایت بیوماس میکروبی آنها به‌عنوان منبع غذایی به مصرف قارچ دکمه‌ای خوراکی (Agaricus bisporus) می‌رسد.

اهداف پژوهش

این پژوهش به‌منظور شناسایی قارچ‌های گرمادوست مؤثر در بهبود رشد میسلیوم این قارچ انجام شد. برای این منظور قارچ‌های گرمادوست از کمپوست جداسازی و توسط مارکرهای ITS1، ITS4 و5.8 S rDNA شناسایی شدند.  سپس اثر آنها بر تسریع و تحریک رشد میسلیوم قارچ A. bisporus موردبررسی قرار گرفت.

نتایج

قارچ‌های گرمادوست شناسایی‌شده، ایزوله‌های تیپ 2 Scytalidium thermophilum بودند. حضور این قارچ‌ها در محیط کشت باعث چند برابر شدن رشد میسلیوم A. bisporus شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که میسلیوم قارچ خوراکی از میسلیوم های قارچ.S. thermophilum تغذیه می‌کند. فراهم نمودن ترکیبات و شرایط محیطی کمپوست برای رشد بهینه این قارچ، به‌طور مؤثری باعث افزایش عملکرد قارچ خوراکی دکمه‌ای خواهد شد.

 

دانلود فایل اصلی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا