کتابخانهکتابخانه آنلاینویکی قارچ

جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر آکتینومیست‌های کمپوست بر عملکرد قارچ دکمه‌ای

پژوهشی از دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

برای خواندن چکیده ای از مقاله جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر آکتینومیست‌های کمپوست بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه‌ای ای با ما همراه باشید.

آکتینومیست‌ها به‌ویژه گونه‌های گرمادوست به دلیل توانایی‌شان در تجزیه مولکول‌های پیچیده مخصوصاً سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین، در تهیه کمپوست مورداستفاده قارچ خوراکی دکمه‌ای از اهمیت ویژه برخوردارند.

با استفاده از تست‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و همچنین تکنیک تجزیه و تحلیل قطعات DNA ریبوزومی تکثیر شده (ARDRA) شناسایی ایزوله‌های جداسازی شده از کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای انجام شد. بیشترین آکتینومیست های جداسازی شده از کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای به جنس استرپتومایسس تعلق داشتند که دارای اهمیت زیادی در تجزیه بقایای گیاهی وئ تولید کمپوست است.

بیوماس میکروبی آکتینومیست ها حاوی میزان بالایی نیتروژن و مواد معدنی برای رشد قارچ خوراکی است. از ایزوله‌های جداسازی شده به‌منظور تلقیح کمپوست استریل و همچنین تهیه بیوماس باکتریایی و تهیه محیط کشت برای بررسی رشد میسیلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای استفاده شد. اندازه‌گیری رشد میسیلیوم قارچ بر کمپوست تلقیح شده با باکتری‌های مذکور و همچنین محیط کشت‌های تهیه‌شده با بیوماس باکتریایی نشان داد که این تلقیح می‌تواند مؤثر بوده و باعث افزایش رشد میسیلیوم قارچ خوراکی نسبت به محیط شاهد گردد.

باکتری‌های جنس استرپتومایسس بیشتر از بقیه جنس‌ها از رشد میسیلیوم قارچ حمایت نمودند.

تأثیر آکتینومیست‌های کمپوست بر عملکرد قارچ دکمه‌ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا