خرید و نگهداریقارچ و خانواده

تاثیر آویشن شیرازی بر ماندگاری قارچ خوراکی

افزایش ماندگاری قارچ بدون اسانس

امروزه تحقیقات علمی به این سو حرکت می کند که برای نگه داری از مواد غذایی از اسانس استفاده نشود و به جای آن از مواد خوراکی و مفیدتری استفاده شود.

قارچ هاي کلاهک دار خوراکی به دلیل عدم وجود کوتیکول در سطح قارچ در برابر آسیب هاي فیزیکی، هجوم میکروبی و افت رطوبت بسیار حساس هستند.

تمایل به استفاده از پوشش ها و فیلم هاي خوراکی به دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم ایجاد آلودگی هاي
زیست محیطی در صنعت، روز به روز در حال افزایش است. بشر از ابتدا به دنبال روش هایی براي نگهداري
مواد غذایی و افزایش مدت ماندگاري و قابلیت مصرف آن ها بوده است.

در حال حاضر تمایل مشتریان مواد غذایی به استفاده از مواد غذایی سالم فاقد افزودنی هاي مصنوعی، داراي کیفیت
و ماندگاري مناسب تر معطوف شده است هم چنین کاربرد آویشن شیرازي نقش بسیار مناسبی در مهار باکتري هاي
عامل فساد و افزایش طول عمر ماندگاري در مواد غذایی دارد. پوشش کربوکسی متیل سلولز و عصاره
آویشن شیرازي باعث کاهش بار میکروبی و با افزایش غلظت ممانعت از رشد باکتري و کپک می گردد.
مصرف اسانس ها به طور کلی به دلیل محلولیت پایین در آب، فشار بخار بالا و ناپایداري فیزیکی و شیمیایی
با دشواري هایی در کاربرد همراه است. علاوه بر این، اسانس ها در فراورده هاي غذایی با ایجاد بو و مزه خوشایند
مصرف کنندگان نمی باشند. بنابراین امروزه تلاش می شود تا اثرات نامطلوب اسانس ها کاسته شود. یکی از روش هاي
به حداقل رساندن این اثرات نامطلوب استفاده از نانو امولسیون ها است که سبب افزایش پایداري ترکیبات فرار،
محافظت آنها در برابر اثرات متقابل با سایر ترکیبات و افزایش خواص ضد میکروبی از طریق افزایش جذب سلولی می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا