آکادمی قارچمقالات کاربردی

روند پرورش قارچ

روند پرورش قارچ از فازهای مختلفی تشکیل گردیده و هر فاز احتیاج به یک اقلیم خاص خودش را دارد . سیستم کنترلینگ استاندارد می بایستی قادر به اجرا و کنترل فرآیندهای ذیل توسط یک هواساز استاندارد صنعت قارچ باشد.

  • درجه حرارت کمپوست
  • درجه حرارت هوا
  • CO2
  • هوای تازه
  • هوای سیرکوله
  • هوای اگزوز
  • فرآیند حرارتی

توجه داشته باشم که سیستم کنترلینگ می بایست همراه با یک هواساز مخصوص صنعت قارچ که دارای سیستم خنک کننده، سیستم گرم کننده و همچنین سیستم بخار باشد، بکار گرفته شود. در این شرایط سیستم کنترلینگ قادر به مدیریت جوی و هزینه ای خواهد بود. تنظیمات برنامه کامپیوتر قادر به باز و بسته کردن دمپرها، شیرآلات کویلها و همچنین سیستم بخار خواهد بود و به این صورت شرایط جوی مطلوب را در سالن ها بوجود خواهد آمد. باز و بسته بودن دمپرها نسبت هوای تازه و هوای سیرکوله را در سالنها نشان می دهد. این نسبت فازهای مختلف می باشد و توسط کامپیوترها کنترل می شود. در اینجا نگاه کوتاهی در نحوه کارکرد سیستم کنترلینگ و هواساز خواهیم داشت کنترل توسط کویل گرمایی، سرمایی و یا دمیر هوا انجام می گردد .دمپر هوای تازه جهت کنترل هریک پارامتر CO2 و رطوبت و دما به تنهایی یا ترکیبی است. کامپیوتر قادر به انتخاب هر یک از این روش ها می باشد . چرا که کامپیوتر در آن واحد مشغول سنجش دما، CO2 و رطوبت داخل سالن و هوای بیرون می باشد. چنانچه کامپیوتر تشخیص دهد که هوای تازه مناسب خنک کردن سالنها است. از هوای بیرون برای خنک کردن استفاده می کند. حتی در شرایط که هوای بیرون گمیر از هوای سالن باشد. آیا این امر امکانپذیر است؟

بلی، در فاز اسپان ران و روزهای اول کیس ران، فقط دمای کمپوست مهم است و دمای هوا کمپوست را کنترل می کند، دمپر هوا دمای آن را کنترل می کند .یعنی اینکه چنانچه کامپیوتر تشخیص می دهد که دمای بیرون برای خنک کردن مناسب است، از دمای بیرون برای خنک کردن استفاده می کنند.

به عنوان مثال تصور کنید که دمای بیرون 20 درجه با رطوبت 50 درصد می باشد در این شرایط حجم گرمای هوای بیرون 45/42 کیلو ژول می باشد و دمای سالن 17 درجه با رطوبت نسبی 90درصد حجم گرمایی 63/42 کیلو ژول را دارد. بدین ترتیب هوای بیرون مناسب خنک کردن می باشد و شما احتیاجی به خنک کردن هوای بیرون ندارید و در این شرایط کامپیوتر از کویل سرما برای خنک کردن هوا بیرون استفاده نمی کند و این امر موجب صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد . یعنی اینکه چنانچه هوای بیرون مناسب خنک کردن و تنظیم رطوبت باشد، کامپیوتر فرمان باز و بسته کردن دمپر هوا را با نظر گرفتن ست پوینت حداقل و حداکثر CO2 می دهد.

اگر هوای بیرون مناسب باشد، کامپیوتر CO2 را تا حداقل کنترل می کند. در نیتجه حداکثر هوای بیرون استفاده  می شود که از انرژی کمتر در خنک کردن توسط کویل سرمایی استفاده شود و چنانچه هوای بیرون مناسب نباشد، کامپیوتر CO2 را تا حداکثر کنترل می کند. چگونه کامپیوتر میزان رطوبت سالن را کنترل می کند: چنانچه رطوبت سالن بالااست و هوای بیرون هم برای پائین آوردن رطوبت مناسب نمی باشد. اول از همه کامپیوتر حداکثر CO2  سالن را در نظر می گیرد که از ورود بیشتر هوای تازه جلوگیری کند. سپس کامپیوتر هوا را خنک می کند تا رطوبت را از هوا بگیرد. کامپیوتر دمای مناسب پس از کویل سرمایی را محاسبه می کند تا رطوبت کافی را از هوا بگیرد و سپس فرمان باز کردن کویل سرمایی را می دهد تا زمانی که به دما و رطوبت مناسب پس از کویل ها برسد. پس از این که هوا به اندازه کافی خشک شد، کامپیوتر فرمان گرم کردن به کویل گرمایی می دهد تا دما و رطوبت مناسب به دست آید.

فازهای پرورش قارچ خوراکی

خنک کردنکوکاوتگرم کردن کوکاتفلش ا تا5پین زاییهوادهیکیس ران2کیس ران1اسپان رانسالن خالیپارامترها
طبق گراف-/+ 70طبق گراف19-2319-23طبق گراف25-2725-2725-27احتیاجی نیستدرجه حرارت کمپوست
طبق گراف-/+ 70ماکس7518-1618-16متغیر24-1824-1624-16بالای 0درجه حرارت سالن
احتیاجی نیستاحتیاجی نیستاحتیاجی نیست90-8095-9095-9095-9095-9095-90احتیاجی نیسترطوبت نسبی
احتیاجی نیستاحتیاجی نیستاحتیاجی نیست1500-5001500-5001000-500احتیاجی نیستاحتیاجی نیستاحتیاجی نیستاحتیاجی نیستCO2
هوای آزاد
متغیر00متغیرمتغیرمتغیر-/+ 30-/+ 30-/+ 3003برتکمپوست m
50 – 100-/+ 10050/ 100متغیرمتغیرمتغیر-/+ 30-/+ 30-/+ 3003برmهوای سیرکوله(تن کمپوست
36 ساعت12ساعتمتغیر3-5هفته5-4روز3-1 روز3-2روز8-7روز14 روزاحتیاجی نیستمدت

چنانچه رطوبت پائین باشد چه باید کرد؟

ما 2 روش جهت تأمین رطوبت سالنها داریم یک اینکه کامپیوتر با در نظر گرفتن ست پوینت حداکثر co2 فرمان بستن دمپر هوای تازه را می دهد تا از حداکثر آب تبخیر شده از خاک، کمپوست و قارچ جهت تأمین رطوبت استفاده شود.

چنانچه رطوبت کماکان پائینی باشد، کامپیوتر فرمان باز شدن شیربخار که در سمت ورودی هوا به سالن قرار گرفته است را می دهد تا رطوبت تأمین گردد.

کمبود رطوبت و تنظیم رطوبت نسبی

رطوبت نسبی به ما می گوید که چه میزان آب در هوا اشباع شده است. یعنی اگر رطوبت نسبی در هوا 85 درصد باشد این به معناست که 15 درصد فضا جهت تبخیر وجود دارد. این رقم تفاوت زیادی خواهد کرد . چنانچه درجه حرارت به طرف بالا و پایین تغییر کند. بنابراین مقررات رطوبت نسبی با تغییرات درجه حرارت در سالن تبخیر را نیز تغییر می دهد.

در سیستم های کنترلینگ امکان محاسبه میزان هر کیلوگرم آب در کیلوگرم هوا وجود دارد به این واحد سنجش رطوبت مطلق می گویند حال تفاوت میان رطوبت مطلق و حداکثر میزان آب در هر کیلوگرم هوا را کثری رطوبت می نامند . این رقم با تغییر درجه حرارت تغییری نخواهد کرد. بدین ترتیب مقررات کثری رطوبت تبخیر یکنواخت و مدام راحتی در زمان درجه حرارت های متفاوت ممکن می کند.

قارچ کاری یعنی کنترل کردن وضعیت و شرایط جوی هر یک از فازهای پرورش . فراهم کردن شرایط مناسب جئوی بر عهده هواساز می باشد و کنترل هر یک از فازهای پرورش بر عهده سیستم کنترلینگ می باشد .این دو نرم افزار و سخت افزار نیرو لاینفک سالن پرورش قارچ می باشند و در صرفه جویی و کنترل هزینه ها و انرژی واحد پرورش مکمل یکدیگر می باشند. صنعت قارچ ایران توسعه ای سریع خواهد داشت. بازاری برای قارچ با کیفیت و همچنین بازار کمپوست فاز 3 در حال شکل گیری می باشد. برای ورود و پایداری در این دو بازار احتیاج به یک واحد پرورش مجهز و مهارت در تولید می باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 15 =

دکمه بازگشت به بالا