معرفی قارچ‌ هاویکی قارچ

قارچ زامبی !!!

معرفی قارچ های زامبی ساز

قارچ‌ زامبی‌ ساز، از راه های مختلف وارد بدن حشرات شده و از بدن آنها تغذیه می کنند که در نهایت به مرگ حشره می انجامد؛ در این مدت قارچ کنترل اعصاب حشرات را در دست می گیرد و مانند زامبی آنها را وادار می کنند تا راه بروند و هاگ‌ های قارچ را برای در دام انداختن قربانی های بعدی پراکنده کنند.

بعضی از این گونه قارچ ها از طریق آب وارد بدن حشره می شوند به گونه ای که تخم این نماتودها در حاشیه آب‌ های کم‌ عمق خوراک حشراتی مثل ملخ و جیرجیرک می‌شود. داخل بدن حشره رشد می‌کند و طولش به چند برابر طول حشره می‌رسد. بعد حرکات حشره را در کنترل خود در می‌آورد و وادارش می‌کند تا به نزدیکی آب برود و داخل آب خودکشی کند تا نماتود در آب جفت‌ گیری بکند.

در مورد مورچه هم قارچ کوردیسپس کنترلش را در دست میگیرد و وادارش می‌کند به جای مرتفعی، مثلا بالای درخت، برود تا کلاهک قارچ کله مورچه را بشکافد و هاگ‌ هایش را برای آلوده‌ کردن قربانیان بعدی پراکنده کند.

قارچ زامبی ساز
قارچ زامبی که کنترل حشرات مرده را در دست می گیرد

سوسک‌های کانتارید هم دچار همین بلا می‌شوند. قارچ اریونوپسیس سوسک را وادار می کند تا پیش از مرگ به بالای شاخه‌ ای رفته، با دهانش شاخه را بگیرد و بمیرد. پس از مرگ بال‌ هایش باز می‌شود و هاگ‌ های قارچ را برای قربانیان بعدی پراکنده می کند.

مگس لوبیایی هم وقتی با قارچ زامبی‌ ساز انتوموفتورا آلوده می‌شود، بالای ساقه‌ای بلند می‌رود که در معرض دید باشد، شکمش برآمده می‌شود و برای مگس‌های نر منظره‌ ای شهوت‌ انگیز می‌آفریند. هر مگسی که به امید شهوت‌ رانی به پشت مگس آلوده می‌رود، همین سرنوشت را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =

دکمه بازگشت به بالا