آکادمی قارچآموزش

میسیلیوم ها به اندازه مطلوب به پین تبدیل نمی شوند چه باید کرد؟

گاهی اوقات پس از هوادهی، میسیلیوم های موجود در خاک پوششی به پین تبدیل نمی شوند و بواسطه جمعیت کم میسیلیوم و پین در سطح بستر، بستر سیاه به نظر می رسد. در چنین شرایطی  تنها آندسته از پین ها که از میسیلیوم های موجود در زیر و یا بین خوشه های پین (توده متراکم میسیلیومی) وجود داشته رشد می کنند و بنابراین به راحتی قابل رویت نخواهند بود. پس از گذشت چند روز دراین سالن ها، تعداد زیادی پین تشکیل خواهند شد که سبب افت کیفیت محصول برداشتی و نیز کوتاهی دوره برداشت خواهد شد.

سه عامل برای این موضوع می توان عنوان کرد.

1-  ازانجا که قادر به روئیت پین ها بر روی بستر نیستیم بنابراین در حفظ دمای سالن و رشد پین ها خطا خواهیم داشت.

2-  یکی از نقش های میسیلیوم در بستر کاهش میزان تبخیر بستر است و در زمانی که خاک پوششی با حجم مطلوب میسیلیوم سفید نشده باشد، میزان تبخیر از بستر بیش از حد ایده ال صورت خواهد گرفت و بنابراین به دلیل شک وارده، پین های زیادی برروی بستر تشکیل خواهد شد.

3-  تنها گروهی از پین ها که درون خاک پوششی و ما بین خوشه ها قرار دارند می توانند تکامل یابند. علت این پدیده تاثیر پذیری کم این نقاط از حیث اقلیم و شرایط اب وهوایی سالن بوده ودر نتیجه پین ها تنها در این نقاط قادر به تکامل و رشد در زمان مناسب خواهند بود.

 چه باید کرد؟

در صورتی که میسیلیوم در طی 1-2 روز ابتدایی پس از پایان دوره هوادهی، در تشکیل پین طبیعی رفتار نکردند، رطوبت نسبی و CO2 سالن را به تدریج کاهش دهید. این عمل باعث تحریک بیشتر میسیلیوم ها شده که می تواند کمکی در رفع این معضل به شمار بیاید.

چنانچه کماکان سطح بستر سیاه به نظر می رسد، در عمق خاک و درون خوشه های میسیلیومی به دنبال پین های تشکیل شده باشید و مطمئنا تعدادی پین در این ناحیه خواهید یافت و اگر از دمای بالاتری نسبت به شرایط نرمال سالن (حدود نیم درجه بیشتر در دمای هوا) در طول مرحله رشد پین ها استفاده می شود خواهید یافت که پین های کمتری برروی بستر تشکیل خواهند شد بنابراین در این دوره دمای سالن در محدوده ایده ال و تعریف شده حفظ شود.

 

 Mushroom Office

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =

دکمه بازگشت به بالا