اخباراطلاعیهجهاد کشاورزی

نامه مديريت عوامل مهم خسارتزای قارچ خوراکی

به مديریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان ها

جناب آقای عدلی

مدير محترم باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اردبيل

جناب آقای رئيس زاده

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

جناب آقای شهرکی

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سيستان و بلوچستان

جناب آقای پيله فروش

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوين

جناب آقای ابراهيمی

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

جناب آقای زارعی

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

جناب آقای شهبازی

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جناب آقای پاکاری

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

جناب آقای لطفعلی زاده

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

جناب آقای رضايی کزيک

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای گرگيج

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان

جناب آقای افراز

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ايلام

جناب آقاي پارسافر

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان

جناب آقای شيرانی

محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختياری

سرکار خانم فرح بخش

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جناب آقای قرائيان

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

جناب آقای لطفی زاده

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

جناب آقای حاجی ميرزايی

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

جناب آقای حسنی نسب

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

جناب آقای شيخ عليشاهی

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان يزد

جناب آقای ايزدی اميری

مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

جناب آقای بی پروا

محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان شرقی

جناب آقای يوسفی پور

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

جناب آقای احمدی

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

جناب آقای ميری

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جناب آقای اميرشکاری

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

جناب آقای بوتراب

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان غربی

جناب آقای محمدی

مدير محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگيلويه و بويراحمد

جناب آقای کيانی فر

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

جناب آقای اميری

مدير محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

جناب آقای بدرزاده اورنج

محترم مديريت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

جناب آقای عفتی

مديريت محترم جهادکشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

جناب آقای رجبی

رييس هيئت مديره محترم انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی

 

موضوع: نشريه مديريت عوامل مهم خسارتزای قارچ خوراکی 

سلام عليكم
با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 037/96412 مورخ 90/67/6477 سازمان حفظ نباتات منضم به
نشریه مدیریت عوامل مهم خسارتزای قارچ خوراکی برای استحضار و بهره برداری لازم و اطلاع رسانی به واحدهای
قارچ خوراکی و ذینفعان ارسال می گردد.

متن نامه

پیوست نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 19 =

دکمه بازگشت به بالا