آکادمی قارچآموزش

استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی

علوم باغبانی ایران: استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه‌ای

تولید خاک‌پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید

قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید مهم‌ترین قارچ خوراکی تجاری در سراسر دنیاست. در این تحقیق یازده تیمار خاک‌های پوششی گوناگون با پایه ورمی کمپوست بازیافت شده از زباله‌های شهری مشهد به‌عنوان جایگزین تورب (peat) در کشت قارچ Agaricus bisporus مورداستفاده قرار گرفت. برخی خصوصیات این تیمارها (pH, EC, WHC) با خاک‌پوششی با پایه تورب ( peat) مقایسه شد. پارامترهای مختلف (تعداد قارچ‌ها، وزن کل محصول، وزن فردی، بازده بیولوژیک و سرعت محصول دهی) مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان EC تیمارها به‌صورت معنی‌داری بالاتر از خاک‌پوششی با پایه تورب بود.

نتایج آشکار کرد این کمپوست به علت چسبندگی بالا به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تورب باشد. در تعدادی از تیمارهایی که از این کمپوست به همراه مواد دیگر استفاده شد تفاوت معنی‌داری بین تعداد قارچ‌ها وزن کل محصول، وزن فردی و بازده بیولوژیک با خاک‌پوششی با پایه تورب در انتهای دوره کشت مشاهده نشد. در تیمارهایی که با استفاده از  کمپوست تهیه شده بودند فاصله زمانی بین خاک‌دهی و فلاش اول زیادتر از خاک‌پوششی با پایه تورب بود. با توجه به ارزان بودن، در دسترس بودن ورمی کمپوست و باهدف کاهش تخریب منابع تورب و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی می‌توان از ورمی کمپوست بازیافت شده از زباله‌های شهری به‌عنوان جایگزین مناسبی برای تورب در خاک‌پوششی قارچ دکمه‌ای سفید استفاده نمود.

استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا