قارچ شناسیویکی قارچ

چرخه زندگی قارچ صدفی

قارچ صدفی ،گروهی از قارچ ها است که بازیومیکوتا نامیده می شوند. این قارچ در قسمت پشتی اندام میوه دهی اش دارای تیغه هایی است که بازیدیا در آن تشکیل می شود. بازیدیاها اسپورهایی تولید میکنند که بازیدیوسپور نامیده می شوند. اگر کلاهک و یا همان اندام میوه دهی بالغ قارچ در طول شب در روی کاغذی تمیز قرار داده شود، اسپور های آزاد شده از بازیدیاها نقش اسپور تولید می کنند. از این نقش اسپورها برای شناسایی گونه های قارچ استفاده می کنند.

در حالت طبیعی اسپورها در هوا آزاد می شوند و توسط باد به اطراف پخش میگردند. در صورتی که اسپورها در روی محیط غذایی مناسبی قرار گیرند ممکن است جوانه بزنند و تشکیل هیف بدهند. به توده ای از هیف ها در قارچ، میسلیوم گفته می شود. میوه قارچ در واقع از تجمع توده های نخ مانند به نام هیف تشکیل شده است.

تولید اسپور

قارچ صدفی در زمان بلوغ تعداد زیادی اسپور تولید می‌کند که به طور متناوب آزاد می‌شوند. چهار بازیدیوسپور در انتهای هر بازیدیوم بر روی تیغه‌های اندام میوه دهی تشکیل می‌شود که هر بازیدیوسپور یک هسته دارد، به عبارت دیگر، منوکاریون می‌باشد که ممکن است دارای تیپ آمیزشی مثبت و یا منفی باشد. از جوانه زنی بازیدیوسپور میسلیوم اولیه تشکیل می‌شود. این میسلیوم ها که در سلول‌هایشان یک هسته دارند، رشد رویشی می‌کنند اما قادر به تولید میوه و بازیدیا و سپس اسپور نیستند.

وقتی دو میسلیوم با تیپ‌های آمیزشی متفاوت در کنار هم قرار گیرند در اثر پدیده آناستوموز با هم ادغام شده و میسلیوم هایی با سلول‌های دو هسته‌ای (میسلیوم ثانویه) تولید می‌کنند. این میسلیوم ها می‌توانند تولید میوه و سپس تولید اسپور نمایند. احتمال اینکه هر میسلیوم اولیه با یک میسلیوم سازگار تلاقی پیدا کند ۵۰% می‌باشد.

چرخه زندگی قارچ صدفی, هاگ

میسیلیوم ثانویه

میسلیوم ثانویه قارچ صدفی می‌تواند توسط ارتباطات کلامپ و حضور دو هسته در هر سلول، از میسلیوم اولیه تشخیص داده شود. ارتباط کلامپ در واقع تشکیل یک برآمدگی در دیواره سلولی هیف می‌باشد که به تدریج به یک لوله برای مهاجرت یکی از هسته‌ها به سمت دیگر سلول تبدیل می‌شود. این ساختار در تقسیم میتوز یک سلول دو هسته‌ای با تیپ آمیزشی متفاوت (دی کاریون) تشکیل می‌شود. به هیف هایی که دارای سلول‌های دو هسته‌ای هستند، هیف های دی کاریون گفته می‌شود. یک هیف دی کاریون در اثر تقسیم میتوز رشد می‌کند و دی کاریون باقی می‌ماند. چگونه این اتفاق می افتد؟

ابتدا هر دو هسته تقسیم میتوز انجام می دهند، اما یکی از هسته ها در داخل ارتباط کلامپ این عمل را انجام می دهد و هسته دیگر در داخل خود سلول. یکی از هسته های خواهری به درون ارتباط کلامپ وارد میشود و در اثر برگشت ارتباط کلامپ و اتصال مجدد آن به سلول، به انتهای مخالف سلول منتقل می شود. هسته سلول دوم نیز پس از مضاعف شدن، یکی از هسته هایش را به سمت دیگر سلول منتقل میکند.

آمیزش سلول‌ها

پس از اتمام این مراحل اکنون چهار هسته در داخل یک سلول قرار دارند، دو سلول با تیپ های آمیزشی متفاوت در یک سمت و دو سلول دیگر در سمت دیگر. اکنون از محل ارتباط کلامپ دیواره سلولی تشکیل و دو سلول هر یک با دو هسته متفاوت به وجود می آید. بدین وسیله هیف دای کاریون با تقسیم میتوز رشد میکند و دای کاریون باقی می ماند.

فقط میسلیوم های ثانویه می‌توانند در شرایط مناسب اندام‌های میوه دهی تولید نمایند. در بازیدیوم های یک اندام میوه دهی بالغ، دو هسته یک سلول دای کاریون با هم ترکیب شده و هسته‌ای دیپلوئید تولید می‌نمایند. سپس این هسته دیپلوئید تقسیم می‌وز انجام می‌دهد و چهار هسته هاپلوئید تولید می‌کند. هر هست هاپلوئید به یک بازیدیوسپور جدید تبدیل می‌شود. در اثر کشت بافت از اندام میوه دهی میسلیوم های تولید شده همه‌ی دای کاریون هستند. تولیدکنندگان اسپاون معمولاً اسپاون قارچ صدفی را توسط کشت بافت از اندام میوه دهی تهیه می‌کنند ولی اصلاح‌کنندگان نژاد با استفاده از اسپور، نژادهای پر محصول تولید می‌نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا