آکادمی قارچدانش افزایی

ککینگ خاک پوششی

CACING

ککینگ خاک پوششی، افزودن کمپوست ریسه دوانیده (Full grown) به خاک پوششی را ککینگ یا Compost Added Casing می نامند.
در زمان خاکدهی بستر  2تا1 روز پس از خاکدهی به میزان 500گرم کمپوست کاملا ریسه دوانیده شده در هر متر مربع  خاک پوششی روی بستر اضافه و با خاک ترکیب می گردد. توصیه می شود تا طول الیاف کمپوست مصرفی 1تا3 سانتیمتر بیشتر نباشد. در طول دوره رشد میسیلیوم در خاک پوششی دمای بستر باید در دامنه24-26 سانتیگراد حفظ شود.در این دوره سایر پارامترهای اقلیمی در سالن پرورش باید در حدود استاندارد دوره رشد رویشی حفظ گردد.

با رشد میسلیوم از سطح کمپوست به داخل خاک پوششی از یک سو و از سوی دیگر شروع رشد آنها از سطح الیاف متریال مورد استفاده در CACING ( الیاف کمپوست سفید شده با میسیلیوم) به داخل خاک پوششی روی بستر، کاهش دوره رشد میسیلیوم قارچ در خاک پوششی و در مجموع کوتاه شدن دوره اشغال سالن در هر دوره از تولید را شاهد خواهیم بود و با کاسته شدن دوره اشغال سالن  ریسک بروز بیماری ها و افات در مزرعه کاهش خواهد یافت.

در صورت اجرای عملیات ککینگ در روز 2تا3 خاکدهی، در عمل نیاز به رافلینگ در سالن احساس نمی شود. علی ایحال برخی از سالن داران رافلینگ را در این شرایط در دستور کار خود حفظ می کنند.

 تهیه و تنظیم : مهندس بهروز پیرایش

 ملقب به پدر قارچ ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا