حرف ما

کیفیت محصول، امنیت واحدهای تولیدی

کیفیت چیست و اینکه این واژه تا چه حدی قادر به ایجاد ارامش و امنیت در یک واحد تولیدی است، موضوع مورد بحث در این مجال خواهد بود.
برای کیفیت تعاریف متعددی نظیر رضایت مندی مشتری، مناسب بودن محصول یا خدمت، بی نقص بودن محصول ، مشتری برگردد ولی محصول نه، به وجد آوردن مشتری و … وجود دارد که در تمامی این تعاریف خواسته مشتری مد نظر است و رای و تصور تولید کننده محصول مهم نیست.

از آنجا که مشتریان دارای خواسته ها و نظرات متنوعی در خصوص کالا یا خدمتی معین دارند، یعنی ممکن است که کالایی برای یک مشتری با کیفیت و برای دیگری با کیفیتی کمتر یا بی کیفیت باشد، در تعریف کیفیت از واژه های نظیر میزان و درجه استفاده می شود.
یک تولید کننده زمانی می تواند مدعی شود که محصول تولیدی وی با کیفیت است که مصرف کنندگان ،محصول را با کیفیت بدانند، بنابراین محصول تولیدی باید به شکلی تولید شود که مطابق با نظرات مشتری بوده و سبب جذب مشتری به سمت خود در کنار محصولات مشابه دیگر گردد.

در صنعت پرورش قارچ از بین تعاریف فوق کیفیت یعنی به وجد آوردن مشتری بیشترین تناسخ و تناسب را دارد و بر همین اساس علیرغم هزینه های سنگین تولید، تلاش ها و خون و دل های فراوان، نباید این اصل مهم و حیاتی را فراموش کرد که تمام تلاش های یک تولید کننده زمانی به ثمر خواهد نشست که محصول تولیدی ایشان باب طبع، ذائقه و خواسته مصرف کننده بوده و محصول به نحوی از انحاء سبب به وجد آمدن مشتری و انتخاب محصول تولیدی وی از بین ده ها محصول مشابه دیگر شود و نقطه اوج این برافروختگی زمانی است که مشتری برای یافتن محصول مورد نظر خود به فروشگاه های مختلفی مراجعه نماید.

باید پذیرفت کیفیت مطلوب محصول در پاره ای از زمان و مکان مهمترین ابزار تبلیغ کالا برای تولید کننده آن است زیرا مصرف کنندگان قارچ که خانم ها و بانوان خانه دار طیف اصلی آن را تشکیل می دهند، با توجه به رضایت قلبی خود از برند خاص از قارچ، نا خودآگاه به تعریف و تمجید (تبلیغات دهان به دهان) پرداخته و بدین ترتیب سبب جذب مشتریان بیشتری برای یک محصول مشخص خواهند شد.

اهمیت کیفیت خوب محصول را زمانی می توان درک کرد که در بازار پر رقابت کنونی و با توجه به بالا رفتن افسار گسیخته هزینه های تولید، فروش موفق یعنی فروش راحت حداکثری محصول با بالاترین قیمت ممکن و البته نقد فروشی ، تنها راه استمرار در تولید و بقاء واحد تولیدی است. بر همین اساس نزد مدیران کاربلد، مجرب و آینده نگر توجهات ویژه ای برای ارتقاء سطح کیفی محصول در واحدهای تولیدی وجود دارد.

در این برهه از زمان که نهادهای تولید هزینه های سنگینی بر تولید کنندگان قارچ وارد نموده و روشن نگهداشتن چراغ یک مزرعه قارچ بسیار سخت و غیر ممکن به نظر میرسد، واحدهای انگشت شماری یافت می شوند که این تلخی و سنگینی تولید را کمتر احساس و لمس می کنند زیرا که آنان کیفیت را بعنوان رمزی از رموز تولید موفق و پایدار، سر لوحه کار خود قرار داده که دیگران به آن توجه ای نداشته و اساسا به آن باور ندارند.

با ذکر مثالی بر اساس قیمت های روز مراکز فروش قارچ در تهران و شهرستان ها، ضمن تاییدی بر این واقعیت که کمیت وکیفیت قارچ دو کفه یک ترازو هستند، شما را با اهمیت وارزش جایگاه کیفیت قارچ تولیدی به زبان ساده تر آشنا خواهیم کرد.
با فرض کمپوست مصرفی 25000 کیلوگرم در یک سالن مجهز و ساخته شده براساس استاندارها موجود در کشور و برداشت 30% محصول با کیفیت بسیار معمولی و میانگین قیمت فروش 17000 تومان بازای هر کیلو گرم قارچ فله، درآمد ناخالصی در حدود 127/500/000 میلیون تومان حاصل خواهد شد.

کیلوگرم تولید        7500=30%*25000
تومان – درآمد ناخالص یک سالن با کیفیت متوسط           127/500/000=17000*7500

حال اگر در همین سالن و با همین میزان کمپوست مصرفی دامنه برداشت حدود 26% محصولی با کیفیت خوب ( بدون بسته فروشی) با متوسط قیمت فروش تنها 22000 تومان بازای هر کیلو قارچ فله، درآمد ناخالصی معادل 143/000/000 میلیون تومان حاصل خواهد شد .

کیلوگرم تولید                6500=26%*25000
تومان – درامد ناخالص یک سالن با قارچ با کیفیت           143/000/000=22000*6500

در این مثال ساده ضمن توجه به هزینه های ثابت تولید اعم از خرید مواد اولیه، انرژی ، نیروی کار و کاهش هزینه تیم برداشت ، افزایش درآمدی حدود 11% برای تولید کننده در بر خواهد داشت که در صورت استمرار آن در طول یک سال می تواند گره گشا باشد.

نکته قابل توجه دیگر در این مثال فروش قارچ با کیفیت بر اساس فله فروشی است، بدیهی است که در بخش اول مثال، امکان فعالیت بسته زنی که بهمراه خود سود بیشتری برای تولید کننده خواهد داشت، بسیار اندک است ولی در بخش دوم مثال، این پتانسیل بسیار قابل توجه خواهد بود که در صورت به کارگیری ان ، افزایش درآمد برای  مزرعه تولیدی بهمراه خواهد شد.

خاطر نشان می گردد که با تمایل بیشتر مجموعه به تولید قارچ با کیفیت مزایای ذیل را در بر خواهد داشت:
1- افزایش نسبی درآمد
2- ایجاد حس خوب کارکنان مزرعه از تولید با کیفیت.
3- کاهش هزینه های حمل ونقل در شرایط برابر تولید.
4- ایجاد نام و برند مطمئن در بازار.
5- ایجاد طیف مشخص و معینی از مشتریان وفادار.
6- افزایش آرامش در مجموعه و فاصله از دغدغه های بازار.

واقعیت انکار ناپذیر دیگری که نمی شود آن را نادیده گرفت تولید قارچ با کیفیت و تبدیل این نگاه به عادتی پسندیده در مزارع قارچ است که این مهم  به نهادینه شدن تولید قارچ ممتاز و درجه یک در مزارع منتهی خواهد شد و در ادامه با رعایت زنجیره سرما، می تواند جایگاه مناسبی در بازار برای خود کسب نمایند.

با کسب تجارب مناسب اعم از سیاست های فروش در امر بسته زنی و بسته فروشی، مزارع قارچ آمادگی حضور در بازارهای جهانی و ورود به عرصه صادرات را خواهند یافت که در نهایت ضمن ایجاد نام و برندی مانا در بازارهای داخلی و برون مرزی، مزرعه تولید قارچ از مزایای مادی بیشتری نسبت به دیگر رقبا بهره مند خواهد شد.

فرآیند ذکر شده ضمن ایجاد امنیت و آرامش در واحدهای تولیدی، تولد برندهای جدید در صنعت قارچ را رقم خواهد زد . از مهمترین تاثیرات ساخت یک برند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- برند سازی بر ترجیحات مشتریان در انتخاب اثر میگذارد.
2- برند سازی عامل نجات از میان بحران هاست.
3- برند سازی سدی در مقابل ورود رقبای جدید است.
4- برند سازی سبب افزایش بهره وری کارکنان می شود.
5- برند سازی سبب افزایش قیمت برای سودآوری بالاتر می شود.
6- برند سازی سبب افزایش قدرت چانه زنی شرکت در مقابل تامین کنندگان می شود.
7- برند سازی سبب جذب توزیع کنندگان بیشتر می شود.
8- برند سازی سبب ایجاد یک تصویر قابل یادآوری و منحصر به فرد برای مشتری خواهد شد.
9- برند سازی سبب جذب سرمایه و سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.

نکته قابل تامل دیگر در این خصوص، تاثیرات کیفیت پایدار محصول تولیدی بر قیمت های روز مراکز فروش و ثبات آن بعنوان یک آرام بخش ایده ال بر صنعت قارچ و بازار مصرف است زیرا مصرف کننده ای در قبال محصول با کیفیت، بهایی مناسب را پرداخته و آرامش ایشان از طریق زنجیره های موجود به مزارع منتقل و سبب اشتیاق مضاعف تولید کننده به تولید و البته تولید محصول با کیفیت خواهد شد و این یعنی آرامش مطلق.

حال با مشخص شدن نقش و اثرات التیام بخش تولید قارچ با کیفیت و مطابق با خواسته های مصرف کننده بر مشکلات عدیده مزارع تولید قارچ، نیاز است ضمن تغییر در تفکرات قدیمی و سنتی برخی از مدیران مزارع با برنامه ریزیهای کلان و کاربردی از سوی متولیان صنعت و اجرای دقیق دستورالعمل های لازم راه را برای تولید قارچ با کیفیت و تصاحب بازارهای جهانی هموار نمود.

سردبیر

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا