ساخت کمپوست استاندارد

تغییراتی که در مواد، دما PH رطوبت و فعالیت‌های میکروبی کمپوست از شروع قالب‌زنی تا اسپانینگ (بذر زنی) رخ می‌دهد. کربن که آن را کربوهیدرات می‌نامیم از کلش یا مواد افزودنی مثل ملاس و تفاله چغندرقند و نیشکر تشکیل‌شده است.

ککینگ درخاک پوششی

(ککینگ)CACING در خاک‌پوششی مخلوط کردن بذر یا کمپوست ریشه دوانیده شده در خاک‌های فشرده و گلی بهتر است ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در مترمربع سطح زیر کشت با خاک مخلوط گردد.

خاک دهی و دوانیدن ریشه درخاک

ضخامت خاک باید بین ۸/۳ تا ۵ سانتی‌متر باشد، خاکی که رطوبت بیشتر به خود می‌گیرد ضخامت کمتر، ولی خاک که رطوبت کمتر بگیرد ضخامتش بیشتر باید باشد. خاک خوب باید ۷۲ تا ۷۶% به خود رطوبت بگیرد.

خصوصیات بذرهای هیبریدی

این بذرها که شامل: A-۱۲، A۱۵ ۵۱۲، ۶۰۹، ۱۳۰، ۱۴۰ است، ادغام‌ شده با قارچ‌های مات تیره یا سفید براق هستند که با جفت شدن آن‌ها پین دهی راحت‌تر گردیده است و تولید بافت‌های محکم و سفت می‌نماید و خاصیت انباری این نوع قارچ‌ها نسبت به دیگر انواع بذور بهتر است.