عصر خانواده

با سلام به اطلاع می‌رساند روز دوشنبه مورخ ١٣٩٨/١١/٠٧ ساعت ١٨:١٠ در برنامه عصر خانواده از شبکه
دو سیما، بخش آشپزی آموزش غذا با قارچ خواهد بود و مستند کوتاهی از مراحل تولید بذر از واحد کشت
و صنعت سحر و مستند کوتاهی از کارخانه کمپوست سهیل پخش خواهد شد.

با تشکر (روابط عمومی انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی ایران)