قارچ پلی پور تیغه دار

پراکنش در ایران: این قارچ از روی میزبان های چوبی متعددی از پوشش های جنگلی استان های مازندارن، گیلان، گلستان و جنگل های ارسباران در آذربایجان جمع آوری شده است و زمان رویش آن در  بهار، تابستان و پاییز است.

قارچ شیتاکه

آریه شناسی

فرمانرو: قارها

دسته: قارچ های چتری

رده: کلاه‌قارچان

راسته: قارچ گذاری تیغک‌دار

تیره: Marasmiaceae