کشف قارچ شگفت انگیز شبیه انسان

چیزهای شگفت‌انگیزی پیش چشم ما وجود دارند که ممکن است هرروز بی‌تفاوت از کنارشان عبور کنیم؛ نه در یک جنگل دورافتاده بلکه در یک مکان قابل‌مشاهده مثل کنار یک جاده در انگلستان، که در آنجا گونه‌های قابل‌توجه و جدیدی از قارچ‌های شبیه انسان کشف‌شده است.

برگزاری Mega Konferencja 2019 با ۳۰۸ بازدیدکننده

پس از اولین نسخه موفق “Mega Konferencja” در سال ۲۰۱۸، کنگره یک روزه در Janow Podlaski، لهستان در سال جاری ۳ اکتبر ۳۰۸ بازدیدکننده را به خود جلب کرد؛ علاوه بر مجری Wokas، سیلوان از این رویداد نیز پشتیبانی کرد.