تاریخچه قارچ‌های دارویی

استفاده از قارچ‌ها در طب سنتی به دوره نئولیتیک (Neolithic age) برمی‌گردد. برای هزاران سال قارچ‌ها ازنظر دارویی و خوراکی بودن موردتوجه بشر بودند. تحقیقات معاصر مستنداتی از دانش باستانی استفاده از قارچ‌های دارویی ارائه کرده است.