معرفی قارچ‌ ها

قارچ‌ها (fungi) به‌عنوان یک قلمرو مستقل، دسته بزرگی از موجودات زنده را شامل می‌شوند که در موقعیت‌های اکولوژیکی متفاوت یافت می‌شوند.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۱/۵ میلیون گونه‌ی قارچی در جهان وجود داشته باشد که از این تعداد، تنها در حدود 100/000 گونه شناسایی و توصیف‌شده است.

قارچ‌ها دارای هسته‌ی واقعی و غشای سلولی مشخص بوده و به همین دلیل جزو موجودات یوکاریوت (Eukaryote) طبقه‌بندی می‌شوند، این موجودات فاقد کلروفیل هستند، بنابراین تغذیه در آن‌ها از نوع ناخودپرور 《هتروتروف》 بوده و مواد غذایی را به شکل جذب (Absorption) و به‌ندرت بلع به‌دست می‌آورند.

موجودات ساکن و انواع قارچ

این موجودات اگرچه ممکن است ایجاد سلول‌های تولیدمثلی متحرک بنمایند، ولی معمولاً فاقد حرکت هستند. تکثیر یا زادآوری قارچ‌ها نیز به‌وسیله اسپور (spore) انجام می‌گیرد. بخش ساقه یا پایه (thallus) در اکثر قارچ‌ها از رشته‌ هایی تحت عنوان ریسه یا هیف (hypha) تشکیل‌شده است.

از تجمع رشته‌های هیفی نیز ساختاری تحت عنوان میسلیوم (mycelium) تشکیل می‌گردد. در تعدادی از قارچ‌ها نیز بخش رویشی، پلاسمودی (plasmodial)، شبه‌ پلاسمودیپلاسمودی (pseudoplasmodial)، آمیبی شکل (amoeboid) و یا تک‌سلولی است.

آشنایی با قارچ ها

قارچ‌های رشته‌ای

در قارچ‌های رشته‌ای، هیف ممکن است دارای جدار عرضی (Septate) یا بدون جدار عرضی (Aseptate) باشد. اسپور در قارچ‌ها غالباً غیر متحرک است، اما در مواردی متحرک بوده و زئوسپور (Zoospore) نامیده می‌شود.

قارچ‌ها ازنظر رفتارهای تغذیه‌ای، یا گندرو، ساپروفیت (Saprophyte) بوده و مواد غذایی موردنیاز خود را از مواد آلی پوسیده به‌دست می‌آورند و یا به شکل انگل یا پارازیت (Parasite) یا هیپرپارازیت (Hyperparasite) بوده و مواد غذایی موردنیاز را از موجودات زنده‌ی دیگر تأمین می‌کنند.

انواع قارچ
انواع قارچ

رشد آزمایشگاهی قارچ ها

اغلب قارچ‌ها اعم از پارازیت یا ساپروفیت روی مواد آلی مرده قادر به رشد هستند، بنابراین در اغلب موارد می‌توان آن‌ها را روی محیط‌های کشت آزمایشگاهی، زنده نگه داشت. عده‌ی معدودی از قارچ‌ها قادر به رشد و ادامه‌ی حیات روی مواد آلی مرده نیستند و تنها بر روی پروتوپلاسم سلول زنده رشد می‌کنند. این دسته از قارچ‌ها به انگل‌های اجباری (Obligate Parasite) موسوم‌اند.

ساپروفیت‌های اجباری

دسته دیگری از قارچ‌ها نیز تنها بر روی مواد آلی پوسیده رشد کرده و در بسترهای زنده از بین می‌روند، این قارچ‌ها تحت عنوان ساپروفیت‌های اجباری (Obligate Saprophyte) شناخته می‌شوند.

گروه دیگری از قارچ‌ها نیز وجود دارند که، هم می‌توانند بر روی مواد آلی پوسیده و هم بر روی پروتوپلاسم سلول زنده رشد کرده و ادامه حیات دهند، این گروه نیز تحت عنوان انگل‌های اختیاری (Facultative Parasite) یا ساپروفیت‌های اختیاری (Facultative Saprophyte) شناخته می‌شوند.

همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، قارچ‌ها موجوداتی فاقد کلروفیل هستند، ازاین‌رو به‌تنهایی قادر به تأمین مواد غذایی موردنیاز خود نیستند، اما اگر مواد قندی نظیر گلوکز، سوکروز و یا مالتوز از طریق گیاهان در اختیار آن‌ها قرار گیرد، می‌توانند با استفاده از منابع آلی یا غیر آلی ازت دار پروتئین‌های موردنیاز خود را تهیه و تأمین کنند.

قارچ نوعی ماده خوراکی است که علاوه بر ارزش غذایی بالایی که دارد خواص درمانی نیز دارا است اما این ماده خوراکی با ارزش که به علت طعم و مزه بی نظیری که دارد طرفداران پر شماری دارد میتواند به راحتی یک انسان را به کام مرگ بکشاند.

دکمه بازگشت به بالا