قارچ شناسی

قارچ شناسی
قارچ شناسی

قارچ شناسی یاشناخت قارچ با معادل انگلیسی  Mycology ، برای اولین بار توسط پیرآنتونیو میچلی در قرن 18 پیشنهاد شده است. قارچها موجوداتی هستند فاقد کلروفیل ،تولید اسپور می‌ کنند، ساختمان سلولی یوکاریوتیک دارند و دارای هسته (به تعداد یک عدد یا بیشتر) است . هسته‌ ها ممکن است هاپلوئید یا دیپلوئید باشند.

علم قارچ شناسی

قارچ شناسی یکی از زیر شاخه های علم زیست‌شناسی است که به مطالعه  قارچ‌ ها در زمینه‌ های مختلف نظیر ژنتیک و زیست‌ شیمیایی، آرایه‌ شناسی و…  می پردازد.انسان بر اساس شناختی که از انواع قارچ ها کسب کرده است از آنها درزمینه های گوناگون زندگی خود نظیر پزشکی (مانند پنی‌سیلین)، غذا ، صنایع غذایی و سایر صنایع وبهره می برد.

ویژگی های  قارچ ها :

  • قارچ ها ، یوکاریوتیک هستند.
  • فاقد کلروفیل و آوند هستند.
  • قارچ ها دارای دیواره  مشخص سلولی‌اند.
  • تکثیر از طریق جنسی و غیرجنسی صورت می ‌گیرد که طریقه غیر جنسی بیشتر رایج است.
  • پیکره قارچ تک‌ سلولی یا پرسلولی است. این پیکره از رشته های به نام ریسه یا هیف تشکیل شده است.
  • قارچ ها از طریق هضم ماده غذایی در بیرون از بدن خود و سپس با پدیده جذب مواد غذایی خود را به دست می‌ آورند در حالی که گیاهان از طریق فتوسنتز و جانوران از طریق بلع این مواد را تهیه می‌ کنند.

تحرک در قارچ

قارچ ها اساسا فاقد تحرک هستند که این موضوع تفاوت آن ها را با جانوران و تشابه آن ها را با گیاهان نشان می ‌دهد. از حرکات جزیی قارچ ها می‌ توان به حرکت قارچ های آمیبی شکل اشاره کرد که با ایجاد پاهای کاذب روی ماده غذایی جا به جا می‌ شوند.از نوع دیگری از تحرک در قارچ ها می توان به حرکت اسپور برخی از قارچ ها توسط تاژک آنها اشاره کرد.

تلاش ما برای آشنایی مخاطب با این دسته

در قسمت های مختلف این بخش ما در تلاش هستیم تا  ویژگی های مربوط به قارچ را به طور کامل برای عزیزان بیان نماییم . مخاطبان با بررسی و مطالعه ی این بخش ها می توانند مطالب بسیار مهمی را درباره ی ویژگی های این موجوداعجاب انگیز به دست آورند.

دکمه بازگشت به بالا