حرف ما در صنعت قارچ

حرف ما در صنعت قارچ نقد و بررسی چالش‌های پیش رو است. واکاوی مسائل و مشکلات در امر تولید و بازار قارچ بخشی از حرف ما است. راه حل پیشنهادی برای بهبود شرایط تولید و بازار قارچ خوراکی است. تلاش می شود تا در این بخش بر اساس مشکلات صنعت قارچ کشور، مسائل روز و نیازهای صنعت تولید و پرورش قارچ، مقالاتی تهیه و تقدیم شما همراهان گردد. در این مقالات تنها به بازگویی مشکلات گریبان گیر صنعت پرداخته نخواهد شد بلکه سعی می شود تا در کنار مطزح کردن هر نقد یا بیان مشکلی، راه کارهای اجرایی و مناسب با شرایط صنعت قارچ ارائه گردد. امید است تا تجارب چند دهه ای تیم فنی رسانه هاگ که در قالب مقالات ارائه خواهد شد، کمک مناسبی برای دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان صنعت قارچ کشور باشد. حرف ما در آکادمی یکی از برترین دسته‌های تهیه شده در دانشنامه صنعت قارچ است. بخوانید، لذت ببرید و استفاده کنید.

دکمه بازگشت به بالا