قارچ و مواد معدنی

قارچ‌های خوراکی ازنظر محتوای نمک‌های معدنی، غنی هستند به‌طوری‌که میزان نمک‌های معدنی در آنها از
گوشت بیشتر و ۲ برابر سبزی‌ها است.

قارچ و دیابت

قارچ، فاقد چربی و دارای کربوهیدرات کم است و به دلیل وجود پروتئین بالا، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیبر برای بیماران دیابتی، عالی است.