استانداردهای صنعت قارچ

همگام با فزونی جمعیت در جهان، گسترش مواد مورد نیاز بشر و برای جلوگیری از هرج و مرج و حمایت از تولید و مصرف کننده استاندارد شکل گرفت. استاندارد میزانی برای اندازه و کیفیت در حد مطلوب است. داشتن نشان استاندارد بر روی محصول، کالا و خدمات به حوزه و سازمان آن بخش اعتبار خواهد داد. امروزه استاندارد نقش بسزایی در پیشرفت و تعالی بشر و جامعه دارد. استانداردها قوانین و مقرراتی هستند که بشر برای حفظ کمیت و کیفت وضع کرده است. استانداردهای صنعت قارچ بر همین اساس استوار و بنا نهاده شده است.

این مجموعه قوانین زنجیره تأمین تا مصرف قارچ خوراکی را در بر می گیرد. مواد اولیه، مواد مصرفی، سالن های پرورش، مزارع، توزیع، حمل، بسته بندی و خیلی موارد دیگر تحت پروتکل استانداردهای صنعت قارچ عرضه می‌شوند. مقررات صنعت قارچ توسط موسسه ملی استاندارد و متخصصین حوزه قارچ به رشته تحریر و اجرا درآمده است. استاندارد پرورش قارچ دکمه ای یکی از مباحث جذاب و مورد نظر مزارع قارچ کشور است. اهمیت موضوع در ارائه محصول با کیفیت نمایان است. ما در این بخش در قسمت ویکی قارچ به شرح و توضیح مفصل این مجموعه قوانین پرداخته ایم. برای اطلاع بیشتر وارد مطالب مورد نظر شوید.

دکمه بازگشت به بالا