اخبار

اخبار قارچ شامل تمامی خبر های حوزه قارچ اعم از قارچ خوراکی، قارچ سمی، ماشروم، قارچ های خودرو
و غیر خودرو است.

رسانه تخصصی هاگ روزانه سایت های مختلف را برای کسب اخبار روزانه و همچنین از طریق ارتباط با
مسئولان ذی ربط جدیدترین و به روزترین خبرهای قارچ را کسب کرده و در مجله خود برای اطلاع مخاطبان
خود بارگزاری می کند.

اخبار قارچ
اخبار قارچ

همچنین خبرهای تازه و مهمی که در ساعات غیر اداری وجود دارند نیز در هر ساعت از شبانه روز  از طریق
کانال تلگرامی این رسانه با نام IRMUSHROOMBUSINESS برای اطلاع رسانی قرار داده می شود.

این مجموعه تصمیم دارد بنا بر رسالتی که بر عهده آن است تمامی خبر های این حوزه را پوشش دهد و در

این مسیر علاوه بر گزارش هایی که خبرنگار این رسانه به رشته تحریر در می آورد از اخبار دیگر سایت ها

نیز با ذکر منبع استفاده و به آن اشاره کند.

هدف از این کار برطرف نمودن نیاز کاربر اختصاصی این سایت است تا با مراجعه به مجله mushroomnews.ir
بی نیاز از دیگر سایت ها شود و فقط در یک مرجع از تمامی اطلاعات و خبرهای مهم از دوره قبل تا حال حاضر
را بدست آورد.

دسته های اخبار قارچ و اخبار کشاورزی

اخبار قارچ شامل دسته های قیمت قارچ، اطلاعیه های مهم در صنعت قارچ، اخبار جهان، اخبار علمی،
انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی، اخبار تصویری، اخبار تولید و پرورش قارج خوراکی، حوادث
مهم در این صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی صنعت نام برده شده، کارآفرینی، صادرات
قارچ خوراکی و مواد مازاد از آن، کمپوست، گزارش های این مجله و نرخ تره و بار است.

لازم به ذکر است در دسته قیمت قارچ نحوه محاسبه قیمت این کالا و نوسانات بازاری آن برای مخاطبان به تحریر
در آمده است و همچنین روزانه راس ساعت 9 صبح قیمت قارچ با نرخ جدید مصوب روز بارگزاری می شود.

و همچنین این مجله تمامی اخبار جهاد کشاورزی را در همه استان ها پیگیری کرده و در سایت بارگزاری می کند.

دکمه بازگشت به بالا