رسانه تخصصی قارچ کشوربا افتخار تقدیم میکند:

ویژه برنامه آقای قارچ با حضور سرکار خانم لیلا شیرازیان همسر مهندس بهروز پیرایش بانوی قارچ ایرانبمناسبت
ولادت بانوی دوعالم حضرت زهرا(س) تقدیم به بانوان ایران زمین