مقالات کاربردی در حوزه قارچ

مقالات کاربردی در حوزه قارچ در برگیرنده مواردی است که در دسته های دیگر کلینیک جای نداشته است. اما اهمیت انتقال این مطالب باعث شد تا برای دسته‌ای در این بخش تعریف کنیم. مقالات کاربردی در حوزه قارچ به مزایا و چالش های مواد اولیه پرداخته است. علاقمندان و سرمایه‌گذاران دوست دار قارچ را با بازار انواع قارچ آشنا می‌سازد. به بررسی مزایای کیفیت مواد اولیه نظیر خاک پوششی پرداخته و با انتقال تجربیات و دانش روز سعی در ارتقا و دانش فنی صنعت قارچ دارد.

مقالات کاربردی با قلم توانای مهندسین و افراد متخصص قعال در صنعت قارچ کشور به رشته تحریر درآمده است. مقالات کاربردی حاصل تجربیات سالیان متمادی و مطالعه مقالات روز این عزیزان است. با انتشار این مطالب در این بخش سعی بر هم‌افزایی درون صنفی برای پیشرفت در صنعت قارچ را داریم. اگر شما هم تمایل دارید میتوانید مطالب و مقالات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید. از این طریق آنها را به اشتراک گذاشته و باعث رشد و شکوفایی صنعت قارچ شوید. زکات علم در نشر آن است. مقالات کاربردی زیر مجموعه دسته آکادمی سایت دانشنامه هاگ است.