اخباراطلاعیهجهاد کشاورزی

اطلاعیه مديريت عوامل مهم خسارتزای قارچ خوراکی

به مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ها

جناب آقای مهندس کیا

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

جناب آقای مهندس وحدت خواجه پاشا

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

جناب آقای مهندس آذرمی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

جناب آقای مهندس افلاکی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

جناب آقای مهندس امیدبخش

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

جناب آقای مهندس بیگی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

جناب آقای مهندس سبحانی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جناب آقای مهندس ترکیان

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

جناب آقای مهندس شبانی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای مهندس یوسفی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حلاج نیا

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جناب آقای مهندس حسنی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

جناب آقای مهندس بختکی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

جناب آقای مهندس مشیریان

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

جناب آقای مهندس تیموری

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

جناب آقای مهندس درخشان

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

جناب آقای مهندس لطیفی زاده

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قم

جناب آقای مهندس حامدی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

جناب آقای مهندس لری

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

جناب آقای مهندس لایقی مطلق

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کهگولیه و بویر احمد

جناب آقای دکتر حق نما

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

جناب آقای مهندس محمدی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

جناب آقای مهندس پیرزادی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

جناب آقای مهندس زاغی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

جناب آقای مهندس قدمی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

جناب آقای مهندس اشرف منصوری

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

جناب آقای دکتر پیشه ور

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جناب آقای مهندس فتاحی اردکانی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

جناب آقای مهندس فرخی

مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان جنوب استان کرمان

 

موضوع:  نشريه مديريت عوامل مهم خسارتزای قارچ خوراکی

سلام عليكم

با احترام نشريه ” مديريت عوامل مهم خسارتزای قارچ خوراکی” تهیه و تدوین شده و برای بهره برداری به پیوست ارسال می شود.

لازم به ذکر است فایل نشریه فوق در سایت سازمان به ادرس www.ppo.ir  (معاونت کنترل آفات، پیش آگاهی، بخش دستورالعمل های سبزی، جالیز، گلخانه و قارچ خوراکی) بارگذاری شده و قابل دسترس می باشد. دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به کارشناسان و بهره برداران صورت پذیرد.

متن نامه

پیوست نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =

دکمه بازگشت به بالا