مفاهیم و اصطلاحات قارچویکی قارچ

اصطلاحات عمومی قارچ شناسی

در این بخش مرور کوتاهی خواهیم داشت بر اصطلاحات عمومی قارچ شناسی و معانی این اصطلاحات.

هوازی(Aerobic): زندگی و حیات باوجود اکسیژن

اسپور(Spore): واحد مثلی در قارچ‌ها که برخلاف دانه فاقد جنین است.

اسپور انجیوم (Sporangium): اندام کیسه‌ای شکل که محتویات ان تبدیل به اسپور می‌شود.

اسپور پرینت (Spore print): جمع‌آوری رسوب اسپورها بعد از باز شدن کلاهک.

استروما(Stroma): یک توده متراکم از هایفه.

استایپ(Stipe): پایه قارچ.

اسپتیت(Aseptat): بدون دیوار عرضی.

بازیدیوم(Basidium): اندامی که بازیدیوسپورها زویانروی آن قرار دارند.

بازیدیوسپور(Basidiospore): اسپوری که بر روی بازیدیوم تشکیل می‌شود.

بلاستوپور(Blastopore): اسپوری که درنتیجه‌ی جوانه زدن حاصل می‌شود.

بادینگ یا جوانه زدن (Budding): یک نوع تولیدمثل که در کنار سلول مادر یک جوانه به وجود می‌آید.

پارازیت(Parasite): موجودی که از موجود دیگر تغذیه می‌کند.

پیلی یوس (Pileus): کلاهک یا چتر قارچ.

دی کریون (Dikaryon): سلولی که دارای یک زوج هسته است.

دیپلوئید(Diploid):  سلول حاوی دو سری کروموزوم.

ریزومرف(Rhizomorph): یک رشته ضخیم از هایفه.

سپتا(Septa): دیواره عرضی موجود در هایفه.

سوماتیک(Somatic): به مرحله رویشی یک موجود میگویند.

فراگمنت(Fragment): یک قطعه که از ماده‌ای جدامی شود.

فروتینگ بادی (Fruiting body): میوه یا بخش زایشی.

فانجا(Fungi): اسمی عام برای  قارچ‌ها

کلنی(Colony): به توده‌ای ازهایفه که یک جا جمع می‌شوند.

کونیدیوم(Conidium): اسپوری که به‌صورت غیرجنسی و بر روی کونیدیفورتشکیل می‌شود.

کونیدیوفور(Conidiophore): یک هایفه مخصوص که بر رویان کونیدیا به وجود می‌آیند.

گیلز(Gills): تیغه شعاعی در زیر چتر قارچ که بر رویان اسپور تشکیل می‌شود.

مولد(Mould): کپک.

میسلیوم(Mycelium): یک توده یا شبکه هایفه.

مایکولوژی(Mycology): علم شناخت قارچ.

میزبان(Host): موجودی که پارازیت را پناه می‌دهد.

هایفه(Hyphae): واحد ساختمانی قارچ‌ها، یک رشته نخی شکل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا