مفاهیم و اصطلاحات قارچویکی قارچ

اصطلاحات عمومی قارچ شناسی

در این بخش، مرور کوتاهی بر اصطلاحات عمومی قارچ شناسی و معانی آنها خواهیم داشت. برای بعضی از واژه‌ها معادل فارسی وجود ندارد و ما در اینجا معنی کلی واژه را درج کرده‌ایم.

واژه انگلیسی

معادل فارسی معنی

شکل

acrid بوی گس تند بوی بسیار ناخوشایند بعضی قارچها با طعمی تند و سوزان
acrid mushroom
acrid mushroom
acute سرسوزنی اشاره به شکل ظاهری نوک تیز قارچ
acute (قارچهای سرسوزنی)
قارچهای سرسوزنی
adnate gill تیغه به هم‌چسبیده قارچهایی با تیغه‌های یکپارچه چسبیده به کلاهک و ساقه
adnate gill
تیغه به هم‌چسبیده
adnexed gill تیغه زائده‌ای زوائدی که در بخشهایی از ساقه قارچ به صورت باریک وجود دارد.
adnexed gill
تیغه زائده‌ای
amyloid آمیلوئید (نشاسته‌ای) ترکیبات هیدرات سلولز ژلاتینی و نشاسته‌ای قارچ، که با معرف ملترز به رنگهای آبی، خاکستری یا سیاه درمی‌آیند.
amyloid
amyloid
annulus حلقوی حلقه‌ای از بافت روی ساقه‌ای قارچ که توسط پرده‌های پاره‌شده باقی مانده است

به بخش حلقوی روی ساقه بعضی از قارچها هم گفته می‌شود

annulus mushroom (حلقه بافتی روی قارچ)
حلقه بافتی روی قارچ
annulus mushroom (حلقه بافتی روی قارچ)
حلقه بافتی روی قارچ
apiculus آپیکولوس (نقطه بسیار کوچک) برآمدگی بسیار کوچک روی هاگ جایی که به استریگما متصل است
apiculus
apiculus
apothecium آپوتسیوم بدن میوه فنجانی برخی از قارچ های آسکومیست
apothecium mushroom
بدن میوه فنجانی
appendiculate cap کلاهک ریش ریش توصیف حاشیه کلاهک قارچ که در اطراف خود تکه‌های ریز برآمده دارد
appendiculate cap
کلاهک ریش ریش
appressed فشرده اغلب برای توصیف پوشش سطح صاف قارچها استفاده می‌شود
appressed mushroom
قارچ فشرده
arbuscular mycorrhiza (AM) میکوریزا آربوسکولار (AM) نوعی همزیستی پرکاربرد بین قارچ و گیاهان که در آن قارچ‌های گلومرومیکوتا به ریشه‌های گیاه (معمولاً علفی) نفوذ کرده، و کمک می‌کند آب و گیاه را بسازند، و گیاهان نیز قند مورد نیاز را به قارچ می‌رسانند.
arbuscular mycorrhiza (AM)
میکوریزا آربوسکولار (AM)
ascending تصاعدی (رونده) توصیف حرکت به سمت بالا و بیرون بخشهایی از قارچ
ascocarp اسکوکارپ آسکوکارپ یا آسکوما (pl. ascomata)، اندام باردهی یک قارچ شاخه آسکومیست است که شامل هیف های بسیار محکم در هم تنیده و میلیون ها آسک جاسازی شده است که هر کدام به طور معمول شامل چهار تا هشت آسکوسپور است
ascocarp mushroom
اندام باردهی قارچ
ascomycetes آسکومیست ها  دسته ای از قارچ ها که هاگ‌های خود را در سلول‌های کیسه‌ای به نام آسک تولید می‌کنند
ascomycetes mushroom
آسکومیست ها
ascospores آسکوسپورها هاگ‌های جنسی تولید شده در آسک قارچ‌های آسکومیست‌ها
ascospores
هاگ‌های جنسی
ascus آسکوس (pl., asci) سلول مولد هاگ بدن میوه آسکومیست
ascospores mushroom
سلول مولد اسپور
autodigestion خود هضم خود هضم  که یکی از ویژگی‌های قارچ های درپوش جوهری است
autodigestion mushroom
قارچ خودهضم
basidiocarp بازیدیوکارپ بدن میوه یک قارچ بازیدیومیست
basidiocarp
بدن میوه قارچ
basidiomycetes بازیدیومیست ها  دسته ای از قارچ ها که هاگ خود را روی بازیدیا تولید می کنند
basidiomycetes
بازیدیومیست ها
basidiospores بازیدیوسپورها بازیدیوسپور یک هاگ تولید مثلی است که توسط قارچ Basidiomycete تولید می‌شود، گروهی که شامل قارچ‌ها، قارچ‌های قفسه‌ای، زنگ‌ها، و smuts می‌شود. بازیدیوسپورها معمولاً هر کدام حاوی یک هسته هاپلوئید است که محصول میوز است و توسط سلول‌های قارچی تخصصی به نام بازیدیا تولید می‌شوند.
basidiospores mushroom
بازیدیوسپورها
basidium بازیدیوم سلول مولد هاگ قارچ بازیدیومیست
basidium mushroom
سلول مولد اسپور قارچ
biotrophic بیوتروفیک تغذیه از سلول‌های زنده سایر موجودات
biotrophic mushroom
تغذیه از سلول‌های زنده سایر موجودات
bulbous پیازدار توصیف یک نوع قارچ با ساقه متورم
bulbous mushroom
قارچ پیازدار
caespitose کاسپیتوز قارچهایی که در یک دسته یا یک خوشه با هم هستند، اما به یکدیگر متصل نیستند
caespitose mushroom
قارچ کاسپیتوز
campanulate زنگوله‌ای، ناقوسی توصیف کلاهک قارچ به شکل زنگوله
campanulate mushroom
قارچ زنگوله‌ای (ناقوسی)
cap کلاهک لبه‌دار قسمت بالای یک قارچ بازیدیومیست که حامل بافت بارور است
cap mushroom
کلاهک لبه‌دار
carpophore کارپوفور (بدنه) بدن میوه قارچی شامل ساقه، کلاهک و تیغه
ساختار قارچ
ساختار کارپوفور (بدنه) قارچ
caulocystidium کالوسیستیدیوم به سیستیدیوم روی ساقه قارچ می‌گویند.
 caulocystidium mushroom
سیستیدیوم روی ساقه قارچ
cellulose سلولز دیواره‌های سلولی گیاهی و چوبی قارچ که از واحدهای گلوکز تشکیل شده
cheilocystidium کیسیستیدیوم کیلوسیستیدیوم، یک سلول نسبتاً بزرگ است که در لبه تیغه بازیدیومیست یافت می شود.
cheilocystidium
کیسیستیدیوم
cheilocystidium
cheilocystidium
chlamydospores کلامیدوسپورها هاگ‌های غیرجنسی که در اثر شکستن هیف‌های قارچی ایجاد می‌شوند
chlamydospores
chlamydospores
cinereous نوعی رنگ خاکستری توصیف رنگ خاکستری مایل به آبی که در بسیاری از قارچها دیده می‌شود
cinereous mushroom
cinereous mushroom
clamp connection اتصال قلابی اتصال گیره یک ساختار قلاب مانند است که از رشد سلول‌های هیف قارچ‌های خاص تشکیل شده و از این یک ویژگی بارز قارچ بازیدیومیست است.
clamp connection
clamp connection
clavate چوگانی (چماقی) معمولاً یک ساقه قارچ را که به شکل چماق است توضیح می‌دهد
شکلهای مختلف ساقه قارچ
شکلهای مختلف ساقه قارچ
concolorous همرنگ توصیف کننده همرنگ بودن قسمتهای بدنه و میوه قارچ
concolorous mushroom
concolorous mushroom
context بافت گوشت بدن میوه قارچی، به گوشتی اطلاق می‌شود که با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.
context mushroom
context mushroom
convex محدب کلاهک گنبدی بدون قوز یا فرورفتگی قارج
شکلهای مختلف کلاهک قارچ
شکلهای مختلف کلاهک قارچ
coprophilous سرگین دوست قارچ‌های کوپروفیل یا قارچ‌های سرگین دوست، نوعی قارچ ساپروبیک هستند که بر روی فضولات حیوانات رشد می‌کنند.
coprophilous
coprophilous
coriaceous چرمی توصیف حالت چرمی بعضی از اجزای قارچ‌ها
coriaceous mushroom
coriaceous mushroom
cortina کورتینا یک روکش شبیه تار عنکبوت که از الیاف ابریشمی ظریف شده و بر روی بعضی از قارچها دیده می‌شود
کورتیا
کورتیا
crustose کراستوز گونه‌ای گلسنگ که روی یک تخته (درخت، سنگ و غیره) تشکیل می‌شود
crustose
crustose
cuticle سخت پوست لایه سطحی سخت کلاهک یا ساقه بدن میوه
cuticle
cuticle
cystidium سیستیدیم سیستیدیوم (مجموع سیستیدیا) یک سلول نسبتاً بزرگ است که روی اسپروکارپ بازیدیومیست (به عنوان مثال، روی سطح تیغه قارچ) یافت می‌شود.
cystidium
cystidium
decurrent gill تیغه پایین‌رو مربوط به لاملاها (تیغه قارچ) است که به طور گسترده به هم چسبیده و تا انتهای قارچ امتداد می‌یابد. در این گروه از قارچ ها، چسبندگی تیغه ها به ساقه به صورت غیر مستقیم است.
decurrent gill
تیغه پایین رو
depressed  تو رفته توصیف یک نوع کلاهک قارچ که در آن ناحیه مرکزی کمتر از حاشیه باشد
depressed cap mushroom
depressed cap mushroom
descending نزولی  توصیف کلاهک قارچ که مانند دامن به سمت پایین و بیرون گشاد می‌شود
descending cap mushroom
descending cap mushroom
deuteromycetes دوترومیست‌ها اصطلاح منسوخ شده برای قارچ های گروهی که از طریق جنسی تولید مثل نمی‌کنند
deuteromycetes
deuteromycetes
(دسته‌بندی فعلی بر اساس تحلیل مولکولی آنها است)
dextrinoid دکسترینید هاگهایی که به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای هستند
dextrinoid
dextrinoid
dichotomous دوبخشی تقسیم شدن به دو بخش در هیفا
dichotomous
dichotomous
dikaryon دیکاریون  دیکاریون به یک سلول قارچی اشاره دارد که دقیقاً حاوی دو هسته ژنتیکی متمایز در یک سیتوپلاسم است، 
دیکاریون
دیکاریون
distant فاصله توصیف تیغه ها با فاصله زیاد از هم
شکلهای مختلف تیغه های قارچ
شکلهای مختلف تیغه های قارچ
eccentric ناهم مرکز توصیف اتصال ساقه به کلاهک به صورت دوایر غیر هم مرکز و یک طرفه
eccentric
eccentric: توصیف اتصال ساقه به کلاهک به صورت دوایر غیر هم مرکز و یک طرفه
ectomycorrhiza اکتومیکوریزا (میکوری) که در آن قارچ در اطراف ریشه‌های گیاه (اغلب یک درخت) غلاف ایجاد می‌کند و بین سلول‌های ریشه گیاه می‌کند، اما به سلول‌های ریشه گیاه نفوذ نکرده و آب و مواد مغذی را برای  گیاه تهیه می‌نماید.
اکتومیکوریزا
اکتومیکوریزا
emarginate gill تیغه دندانه دار در توصیف تیغه‌های قارچ که به طور معمول در نزدیکی ساقه بریدگی دارند
emarginate
emarginate نوعی از اتصال تیغه‌های قارچ با بریدگی در نزدیکی ساقه
endomycorrhiza اندومیکوریزا میکوریزا که در آن هیف‌های قارچی به دیواره سلولی گیاهی نفوذ می‌کنند
اندومیکوریزا
اندومیکوریزا
endophyte اندوفیت قارچی که در یک گیاه، بدون ایجاد علائم قابل مشاهده آسیب، زندگی می‌کند
اندوفیت
اندوفیت
floccose کرک‌دار پوششی از کرک‌های نرم روی قارچ یا اجزای آن
قارچ کرک‌دار
پوششی از کرک‌های نرم روی قارچ یا اجزای آن
foetid قارچ‌های بوگندو توصیف بوی تند و زنده بعضی از قارچها
foetid
قارچهای بوگندو
foliose قارچهای برگی شکل توصیف گلسنگ یا قارچهای به شکل برگ
foliose
قارچهای برگی شکل
free gill تیغه رها توصیف وقتی که تیغه به ساقه متصل نیست
تیغه رها 
تیغه رها
furfuraceous قارچهای شن‌پوش توصیف سطحی از اجزای یک قارچ که از ذراتی که شبیه دانه‌های شن  پوشیده شده
furfuraceous
قارچهای شن‌پوش
fusiform ساقه دوکی شکل توصیف یک ساقه دوکی شکل که در بالا و پایین باریک می‌شود
شکلهای مختلف ساقه قارچ
شکلهای مختلف ساقه قارچ
germ pore منافذ جوانه منافذ جوانه آپیکال هاگ قارچ است که در انتها منفذ دارد
منافذ جوانه
منافذ جوانه
gills تیغه در قارچ شناسی، لاملا یا تیغه، یک رشته پرده‌ای کاغذی در زیر کلاهک برخی از گونه‌های قارچ – اغلب آگاریک‌ها – است.
تیغه قارچ
تیغه قارچ
glabrous سطح بدون کرک وصف یک سطح صاف و بدون کرک در قارچها
glabrous
glabrous : سطح صاف و یکدست
gleba گلبا توده داخلی حاوی هاگ گوشتی از قارچ های گاسترومیست‌ها
گلبا
گلبا
glutinous cap کلاهک چسبناک توصیف یک سطح کلاهک که با یک لایه ژلاتینی لزج پوشیده شده
glutinous
توصیف سطح کلاهک که با یک لایه ژلاتینی لزج پوشیده شده
granulose cap کلاهک ریزدانه‌دار توصیف یک کلاهک یا سطح ساقه با دانه‌های کوچک پوشیده شده
granulose cap
کلاهک ریزدانه‌دار
guttule گاتتوله لیپیدهای ذخیره شده در قارچ که با میکروسکوپ به صورت قطرات روغن در داخل سلول ها دیده می‌شوند.
guttule
guttule
Heterokaryon هتروکاریون هتروکاریون به سلولی اشاره دارد که حاوی دو یا چند هسته ژنتیکی متمایز در داخل یک سیتوپلاسم مشترک است
هتروکاریون
هتروکاریون
hirsute cap کلاهک پشمالو بخش‌های پوشیده از زائده‌های شبیه به مو بر روی بعضی از قارچها
قارچهای پشمالو
قارچهای پشمالو
hispid cap کلاهک خاردار توصیف بخشهای پوشیده از تیغه‌های سفید رنگ زائد در بعضی از قارچها
قارچهای کلاهک خاردار
قارچهای کلاهک خاردار
homogeneous همگن در کل یکسان بودن همه اجزای قارچ
قارچهای همگن
قارچهای همگن
hygrophanous رنگ گیر (هیگروفان) اشاره به تغییر رنگ بافت قارچ (به ویژه سطح پیلئوس) در هنگام از دست دادن یا جذب آب
قارچ هیگروفان
قارچ هیگروفان
hymenium هیمنیوم (گشن لایه) بافت حامل هاگ بارور (مثلاً روی تیغه قارچ یا رویه منافذ)
آناتومی قارچ
آناتومی قارچ
hypha هیفا (نخینه) بخشهای رشته‌ای میسلیوم قارچی
هیفا (نخینه)
هیفا (نخینه)
inferior تحتانی توصیف یک حلقه که در نزدیکی پایه ساقه قرار دارد
تحتانی
تحتانی
infundibuliform mushroom قارچهای قیف سان ساختار به شکل قیف در قارچها
infundibuliform
infundibuliform
involute cap کلاهک پیچ دار توصیف یک کلاهک پیچیده شده به سمت داخل
قارچهای کلاهک پیچ دار
قارچهای کلاهک پیچ دار
lamellae تیغه نام دیگری برای gills
lamellae
lamellae
latex شیرابه مایع شیری رنگی که از سطح بریده گونه قارچ لاکتاریوس دیده می‌شود
latex
latex
lichen گلسنگ ارگانیسم متشکل از یک قارچ و یک جلبک یا یک سیانوباکتری
lichen
lichen
lignicolous لیگنیکولوس قارچ‌هایی که روی چوب رشد می‌کنند
lignicolous
lignicolous
mucilaginous cap کلاهک لعابی اغلب برای توصیف یک کلاهک قارچ که با لجن پوشانده شده به کار می‌رود
کلاهک لعابی
کلاهک لعابی
mycelium مسلیوم میسلیوم (مجموع میسلیوم) ساختار ریشه مانند یک قارچ است که از توده ای از هیف‌های منشعب و نخ مانند تشکیل شده
میسلیوم و ساختمان رویشی قارچ ها
میسلیوم
mycobiont مایکوبیونت جزء قارچی گلسنگ یا شراکت میکوریزا
مایکوبیونت
مایکوبیونت
mycology قارچ شناسی مطالعه قارچ ها
قارچ شناسی
قارچ شناسی
mycophagy قارچ خواری خوردن قارچ ها
قارچ خواری
قارچ خواری
mycophile مایکوفیل فردی که عاشق قارچ است
مایکوفیل
مایکوفیل
mycophobe مایکوفوب فردی که از قارچ ها می‌ترسد یا از آن متنفر است
قارچ هراسی
قارچ هراسی
mycorrhiza میکوریزا ساختاری که بوسیله آن قارچ و گیاه مغذی را به طور متقابل تبادل می کنند
mycorrhiza
mycorrhiza
myxomycetes میکسومیست ها میکسومیست ها که به عنوان قارچ‌های لجن واقعی یا قارچ‌های لجن پلاسمودیال شناخته می‌شوند، موجوداتی چند هسته‌ای و بدون دیواره سلولی هستند که قادر به تولید یک یا چند هاگ هستند. آنها موجوداتی شبیه قارچ هستند که در اکوسیستم های زمینی بسیار رایج هستند.
میکسومیست
میکسومیست
necrotrophic نکروتروفیک تغذیه با کشتن و مصرف (بخشی از) موجود زنده دیگر
نکروتروفیک
نکروتروفیک
nonamyloid ناامیلوئید ساختارهایی که به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای کم رنگ یا شفاف هستند
ناامیلوئید
ناامیلوئید
organelle اندامک یک ساختار متمایز (جدا) در یک سلول
parasitism انگلی فرآیندی که طی آن یک ارگانیسم به دیگری (میزبان) تغذیه می کند.
انگلی
انگلی
partial veil پوشش جزئی در قارچ شناسی، پوشش جزئی، ساختار موقتی از بافت است که به صورت یک غشاء بر روی بدن میوه‌دهی برخی از قارچ‌های بازیدیومیست، معمولاً آگاریک‌ها، یافت می‌شود.
پوشش جزئی
پوشش جزئی
peridioles پریدیول پریدیول کپسول‌های هاگ تخم مرغ شکل در قارچ‌های لانه پرنده است که  هاگ‌ها زمانی که قطرات باران داخل فنجان می ریزند پراکنده می‌شوند و پریدول ها را به بیرون می پاشند. به بدنه های میوه با این روش پراکندگی هاگ، گاهی فنجان اسپلش نیز گفته می‌شود.
پریدیول
پریدیول
peridium پریدیم دیواره بیرونی یک قارچ، به ویژه یک گاسترومیست (به عنوان مثال یک گلوله پفکی)
پریدیم
پریدیم
perithecium پریتکوس محفظه های فلاسکی شکل پیر حاوی آسک در قارچ های نومیست ها
پریتکوس
پریتکوس
pileus کلاهک کلاهک چتری شکل در بالای ساقه قارچ
pileus
pileus
pleurocystidium پلوروسیستیدیوم سیستیدیم روی سطح تیغه
pores منافذ روزنه‌های لوله‌های قارچ‌های پلی پوره که از طریق آنها هاگ‌ها بیرون می‌آیند
pruinose براق پوشیده از یک شکوفه (اغلب رنگ پریده، مانند یک لایه ریز از غبار گچ)
pseudorhiza پزدورهیزا امتداد ریشه در پایه یک ساقه قارچ
pubescent بالغ اگر موهای روی بخشهایی از قارچ، کوتاه (کمتر از 1 میلی‌متر) و نرم باشند، اما به اندازه‌ای نزدیک هم نباشند که تار شوند، آن سطح را بالغ می‌گویند
resupinate واژگون قارچی که فاقد پشته است، و فقط از یک سطح حاصلخیز تشکیل شده و پشت آن به زیرلایه متصل است یا با آن رشد کرده را واژگون می‌گویند که معمولاً روی بستری افقی مانند کنده‌های افتاده رشد می‌کند.
reticulate توری توصیف یک ساقه، به ویژه یک بولته است که با الگوی توری مشخص شده
rhizomorph ریشه شکل ریزومورف یک تجمع طناب مانند از بسیاری از رشته‌های هیف (نخینه) است.
ساختار قارچ
ساختار قارچ ریشه شکل
ring حلقه بقایای غشایی پرده جزئی، که به ساقه متصل است
rufous خرمایی مایل به قرمز توصیف یک گونه خاص از قارچها به رنگ خرمایی مایل به قرمز (روباهی) که به وفور در زیر درختان صنوبر، کاج و گاهی اوقات توس در مناطقی که خاک وجود دارد یافت می شود.
saprophyte ساپروفیت ساپروفیت‌ها روی مواد آلی مرده مانند برگ‌های افتاده، ریشه گیاهان و چوب مرده رشد کرده، و دی اکسید کربن و مواد معدنی را از آن استخراج می کنند. این دسته شامل بسیاری از انواع قارچ های لذیذ و دارویی مانند قارچ سفید دکمه‌ای، کریمینی، شیتاکه و قارچ صدفی است.
scabrous پوسته پوسته توصیف یک سطح ساقه یا کلاهک ناهموار با برآمدگی‌های فلس مانند
septate دیواره برخی از قارچ ها دارای تیغه‌هایی (هیف) هستند که توسط دیواره‌هایی به نام سپتا به بخش‌های سلولی تقسیم شده اند. سپتوها سوراخ‌های ریزی دارند که به مولکول‌ها، سیتوپلاسم و گاهی اندامک‌ها اجازه می‌دهد بین سلول‌ها حرکت کنند.
septum سپتوم دیواره متقاطع جداکننده سلول های نخ هیف
serrate  دندانه دندانه توصیف حاشیه تیغه با لبه‌های دندانه دار
sessile بی ساقه توصیف قارچهایی که بدون ساقه هستند
sinuate  موجی توصیف تیغه با بریدگی موجی شکل نزدیک به نقطه اتصال به ساقه
slime moulds قالب های لجن نام غیر رسمی گروهی از موجودات باز نوع یوکاریوتی که گاه با قارچها اشتباه گرفته می‌شوند.
sphaerocysts اسفائروسیست‌ها یک سلول گرد، که به صورت خوشه‌ای در داخل ترامای برخی از قارچ‌ها یافت می‌شود.
spore هاگ ساختار تولیدمثلی یک قارچ، معمولاً تک سلولی
sporophore اسپوروفور بدن میوه قارچی
ساختار قارچ
ساختار بدن میوه قارچی
squamose فلس دار توصیف سطح کلاهک یا ساقه پوشیده شده با فلس
squamulose اسکوامولوز توصیف سطح کلاهک یا ساقه پوشیده شده با فلس‌های ریز
stellate ستاره‌ای توصیف قارچهای ستاره‌ای شکل
sterigma استریگما شاخکی در بالای بازیدیوم که بر روی آن هاگ ایجاد می‌شود
stipe استپ ساقه قارچ
stipitate روییده بر ساقه توصیف بدنه میوه قارچ که بر روی ساقه روییده است
striate خط دار توصیف یک کلاهک با خطوط تابشی ظریف یا شیارهای اطراف حاشیه
subdecurrent جریان فرعی تیغه‌هایی که در بیشتر طول خود به موازات کلاهک حرکت می‌کنند، سپس به طور ناگهانی درست قبل از اینکه به لبه کلاهک برسند، به سمت پایین ساقه خم می‌شوند.
subglobose تقریبا کروی توصیف شکل تقریبا کروی مانند اجزای قارچها
subtomentose ساب تومنتوسا توصیف یک سطح تا حدودی پشمی
sulcate شیاردار بخشهایی از قارچ که دارای شیارهای عمیقی باشد
superior برتر توصیف یک حلقه که در نزدیکی بالای ساقه قرار دارد
taxonomy آرایه شناسی  طبقه بندی موجودات بر اساس روابط طبیعی آنها
thallus بدنه بدنه قارچ یا گلسنگ
tomentose کرک دار دارای کرک متراکم روی بخشی از قارچ
trama ترما در قارچ شناسی اصطلاح ترما به دو صورت به کار می رود: گوشت یا بافت کلاهک، تیغه یا ساقه بدنه میوه قارچی
truncate مقطوع برای توصیف گونه‌ای از قارچهاست که انتهای آنها به طور ناگهانی به پایان می‌رسد، انگار که کسی قسمت انتهایی آنها را خرد کرده باشد.
tubes نای ساختارهای استوانه‌های حاوی هاگ از گلوله‌ها و پلی‌پورها
umbilicate نافی شکل در توصیف کلاهکهای دارای فرورفتگی مرکزی شبیه ناف
umbo قپه (آمبو) یک تپه مرکزی برجسته که اغلب مخروطی شکل با بالای گرد است و شکل بعضی از قارچها را توصیف می‌کند
umbonate آمبونیت به کلاهکهای دارای آمبو گفته می‌شود.
universal veil پوشش کلی یک غشای محافظ که در ابتدا کل بدن میوه را احاطه می‌کند
Uredinales آریدینالز قارچ‌های آریدینالز یا زنگار گروه بزرگی از قارچها به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز (زنگ زده) هستند
ventricose متورم توصیف یک ساقه متورم در وسط یا نزدیک به آن
verrucose زگیل توصیف هاگ پوشیده از زگیل‌های گرد کوچک
vinaceous شرابی توصیف رنگ شراب قرمز کم رنگ برای بعضی از قارچها
viscid چسبناک توصیف قارچهایی که همیشه سطحی لزج یا چسبنده دارند
volva ولوا در قارچ شناسی، ولوا ساختاری فنجان مانند در پایه قارچ است که بقایای پوشش کلی یا بقایای پریدیوم برجای مانده است

 

 

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا