مفاهیم و اصطلاحات قارچویکی قارچ

اصطلاحات عمومی قارچ شناسی

در این بخش مرور کوتاهی خواهیم داشت بر اصطلاحات عمومی قارچ شناسی و معانی این اصطلاحات.

هوازی (Aerobic): زندگی و حیات با وجود اکسیژن است.

اسپور(Spore): واحد مثلی در قارچ‌ها که برخلاف دانه فاقد جنین است.

اسپور انجیوم (Sporangium): اندام کیسه‌ای شکل که محتویات ان تبدیل به اسپور می‌شود.

اسپور پرینت (Spore print): جمع‌آوری رسوب اسپورها بعد از باز شدن کلاهک می گویند.

استروما (Stroma): یک توده متراکم از هایفه است.

استایپ (Stipe): پایه قارچ.

اسپتیت (Aseptat): بدون دیوار عرضی.

بازیدیوم (Basidium): اندامی که بازیدیوسپورها زویانروی آن قرار دارند.

بازیدیوسپور (Basidiospore): اسپوری که بر روی بازیدیوم تشکیل می‌شود.

بلاستوپور (Blastopore): اسپوری که درنتیجه‌ی جوانه زدن حاصل می‌شود.

بادینگ یا جوانه زدن (Budding): یک نوع تولیدمثل که در کنار سلول مادر یک جوانه به وجود می‌آید.

پارازیت (Parasite): موجودی که از موجود دیگر تغذیه می‌کند.

پیلی یوس (Pileus): کلاهک یا چتر قارچ گفته می شود.

دی کریون (Dikaryon): سلولی که دارای یک زوج هسته است.

دیپلوئید (Diploid):  سلول حاوی دو سری کروموزوم است.

ریزومرف (Rhizomorph): یک رشته ضخیم از هایفه است.

سپتا (Septa): دیواره عرضی موجود در هایفه است.

سوماتیک (Somatic): به مرحله رویشی یک موجود میگویند.

فراگمنت (Fragment): یک قطعه که از ماده‌ای جدامی شود.

فروتینگ بادی (Fruiting body): میوه یا بخش زایشی را می گویند.

فانجا (Fungi): اسمی عام برای قارچ‌ ها است.

کلنی (Colony): به توده‌ای ازهایفه که یک جا جمع می‌شوند.

کونیدیوم (Conidium): اسپوری که به‌صورت غیرجنسی و بر روی کونیدیفور تشکیل می‌شود.

کونیدیوفور (Conidiophore): یک هایفه مخصوص که بر رویان کونیدیا به وجود می‌آیند.

گیلز (Gills): تیغه شعاعی در زیر چتر قارچ که بر رویان اسپور تشکیل می‌شود.

مولد (Mould): کپک.

میسلیوم (Mycelium): یک توده یا شبکه هایفه است.

مایکولوژی (Mycology): علم شناخت قارچ را می گویند.

میزبان (Host): موجودی که پارازیت را پناه می‌دهد.

هایفه (Hyphae): واحد ساختمانی قارچ‌ ها، یک رشته نخی شکل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا