آکادمی قارچمقالات کاربردی

رطوبت مناسب خاک پوششی در هوادهی کمپوست های فعال

رطوبت مناسب خاک پوششی در هوادهی کمپوست های فعال

در شرایطی که کمپوست دارای فعالیت بالایی است (دمای کمپوست 28-30درجه سانتیگراد) و برنامه هوادهی و شوک‌دهی برای سالن در نظر گرفته شده است، قطعا میزان قابل توجهی از رطوبت خاک پوششی و بیش از میزان طبیعی آن از بستر تبخیر خواهد شد. در مجموع برای به رسیدن به دمای مناسب دوره هوادهی سالن، باید دمای هوا به میزان قابل توجهی تقلیل یابد.

زمانی که هوا با دمای بالا خنک می‌شود مقادیر قابل توجهی از رطوبت محیط سالن به شکل آب بر روی کویل‌های سرمایی هواساز سالن تشکیل می‌شود که همین موضوع سبب کاهش شدید  رطوبت خاک پوششی خواهد شد و در نتیجه تشکیل پین به‌صورت طبیعی صورت نخواهد گرفت. در ادامه چرخه تولید قارچ، این کاهش شدید رطوبت خاک پوششی اثرات منفی بر رنگ، بلوغ و وزن محصول تولیدی خواهد داشت.

در چنین شرایطی بهتر آن است که شروع هوادهی از دمایی 5/0 تا 2 درجه گرم‌تر یعنی در وضعیتی که کمترین اختلاف دمای بین هوا و کمپوست وجود دارد، شروع شود. از آن‌جا که میزان بسیار زیادی از تبخیر در اختلاف دمای 8درجه‌ای بین دمای هوا و کمپوست حادث می‌شود، این کار سبب کاهش اختلاف دما و به دنبال آن میزان تبخیر از بستر خواهد شد.

در چنین وضعیتی بهترین نتایج زمانی حاصل خواهد شد که در روزهای 2 تا4 پس از هوادهی بستر با 1-2لیتر آب در متر مربع آبیاری گردد. زمان مناسب آبیاری بستگی به وضعیت رشد میسیلیوم ، میزان درهم تنیده شدن آن‌ها و میزان سفیدی سطح بستر دارد. درصورت شک و تردید در زمان آبیاری بهتر است تا ابیاری با یک روز تاخیر انجا م شود. همچنین می‌توان آبیاری سنگین‌تر بر میزان فوق الذکر، بر روی پین های تشکیل شده قارچ با هدف حفظ و ارتقاء کیفیت خاک پوششی انجام گیرد. این موضوع تنها در شرایطی توصیه می شود که خاک پوششی بیش از حد خشک شده و آثار تشکیل پین‌های زیاد بر روی بستر به‌همراه توقف رشد آن‌ها مشاهده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + دوازده =

دکمه بازگشت به بالا