آکادمی قارچآموزش

احیاء بستر پس از خاک ورزی در پرورش قارچ

در حین اجرای عملیات خاک ورزی در پرورش قارچ، رشته های میسیلیوم پاره و به اجزاء کوچک تر تقسیم می شوند. در طول عملیات احیاء رشته های کوچک در بستر شروع به رشد کرده و توده میسیلیومی مجدداً تشکیل می شوند تا مجدداً بستر با میسیلیوم قارچ کامل پر شودبا اجرای Cacing میسیلیوم شانس رویش در همه قسمت های خاک را خواهد داشت.

پس از اتمام دوره احیاء وضعیت ایده آل بستر آنست که شبکه میسیلیومی خوب و قوی در داخل خاک بر روی آن تشکیل شود. ارتباط خوبی بین میسیلیوم های بالغ در کمپوست و میسیلیوم های جوانتر در خاک پوششی باید بوجود آمده باشد. این موضوع سبب می شود تا جذب و انتقال آب و مواد غذایی از کمپوست به سطح خاک پوششی بدون اختلالی انجام شود.

فاکتورهای اقلیمی مهم برای رشد رویشی میسیلیوم

 

 دما 

احیاء میسیلیوم ها، بویژه آن دسته از میسیلیوم ها که در سطح خاک پوششی وجود دارند، مهم است دمای هوا 25 درجه سانتی گراد برای رشد میسیلیوم ایده آل است ولی ممکن است سبب افزایش دمای کمپوست شود. اگر دمای کمپوست به بالاتر از 27 درجه سانتی گراد رسید، توصیه می شود دمای هوا بین 21 تا 25 درجه تنظیم شود.

 غلظت co2 

با حفظ غلظت co2 محیط در محدوده ppm 4000 ، میسیلیوم به رشد رویشی خود ادامه خواهد داد . در داخل کمپوست این مقدار ممکن است به محدوده Goov-7000 ppm نیز برسد. غلظت بالاتر از 4000 ppm اثر تحریکی بر رشد رویشی بیشتر میسیلیوم خواهد داشت ولی غلظت بالاتر از 6000 ppm اثر کاهشی و حتی ممکن است اثرمنفی بر رشد رویشی میسیلیوم داشته باشد.

 رطوبت نسبی  Relative humidity

رطوبت نسبی 95% – 100% در طول مرحله احیاء برای رشد رویشی میسیلیوم ایده آل است.

 

نکات پرورشی در طول دوره احیاء

هدف از دوره احیاء هدف از دوره احیاء تلقیح کامل یکنواخت لایه به خاک پوششی و سطح آن بدون تحریک بستر در تولید قارچ های زود هنگام و بی موقع است. بر اساس توضیحات فوق ، با حفظ دمای بستر و سالن و با حداقل خروج co2  و رطوبت نسبی از سالن این امر میسر است و بدان معنی است که در این دوره نیازی به ورود هوای تازه به سالن نخواهیم داشت.

فعالیت بیولوژیکی میسیلیوم برای رشد و توسعه سبب تولید گرما، co2 و افزایش میزان رطوبت نسبی سالن خواهد شد و کنترل اقلیم سالن تنها در صورت افزایش پارامترها از حد مجاز و ایده آل صورت خواه.

بکارگیری سیم سیرکوله با هوای برگشتی در حداقل ممکن و تنها با هدف جلوگیری از ایجاد اختلاف دمای بین نقاط مختلف کمپوست و نیز در صورت نیاز به کویل های آب سرد ضرورت دارد . دریک شرایط ایده آل ، ممکن است حتماً به سیرکوله نیز نیازی احساس شود.

در صورت نیاز به کاهش گرمای سالن و به کارگیری کویل های آب سرد ، تنها هوای سیرکوله با هدف co2 در مطلوب ترین میزان خود باید به کار گرفته شود.

به منظور جلوگیری از پیشامد فوق، توصیه می شود تا دمای کمپوست تا قبل از زمان اجرای خاک ورزی با استفاده از کویل آب سرد و هوای سیرکوله، در دمای 25-24 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

در طول دوره احیاء ممکن است دمای کمپوست به 27 درجه سانتی گراد بدون نیاز به کویل آب سرد رسیده و حفظ شود .

غلظت  co2 هوا با توجه به میزان هوابند بودن دیواره های سالن، هواساز و میزان فعالیت میسیلیوم ممکن است بین 3000 – 10000 ppm برسد.

به منظور تأمین و ایجاد یکنواختی در میزان رطوبت خاک پوششی بعضاً آبیاری سبک در حدود 1 لیتر بر مترمربع، پس از عملیات خاک ورزی صورت می گیرد که اثر آن ایجاد یک میسیلیوم قوی تر در بستر خواهد بود. در صورتی که میسیلیوم کم و ضعیف پس از خاک ورزی بر روی بستر مشاهده شد، بهتر آنست که این آبیاری انجام نشود زیرا که سبب تأخیر در رشد میسیلیوم و اختلال در احیاء بستر خواهد شد.

در طول دوره احیاء هیچگونه آبیاری نیاز نخواهد بود و در این صورت طول دوره احیاء 1 روز طول خواه.

علل طولانی شدن دوره احیاء در پرورش قارچ

1 – میسیلیوم خیلی کمی در خاک پوششی و یا میزان کمپوست  Cacing کم

2 – طول دوره رشد میسیلیوم در خاک و کمپوست خیلی طولانی شده باشد. (میسیلیوم ها به شکلی به مرحله بلوغ خود رسیده باشند)

3 – در اثر خاک ورزی خیلی عمیق و یا آب زیاد بین کمپوست و خاک پوششی فاصله ای ایجاد شده باشد.

4 – دمای هوا خیلی پائین با توجه به فعالیت زیاد کمپوست

5 – قرار داشتن فن سالن در وضعیت سرعت بالا به دلیل وجود اختلاف دما در نقاط مختلف کمپوست

6 – رشد میسیلیوم در کمپوست کمتر از حد نرمال و یا وجود میسیلیوم بیش از حد در سطح زیرین خاک پوششی روی بستر.

7 – خاک پوششی مصرفی بیش از حد سنگین و فشرده باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + نه =

دکمه بازگشت به بالا