دانش افزایی در حوزه قارچ

امکان جايگزينی پيت با کمپوست مصرف شده

همراه ما باشید با مقاله “امکان جايگزينی پيت با کمپوست مصرف شده در توليد قارچ خوراکی دکمه ای سفيد (Agaricus bisporus)”

اهمیت خاک‌دهی

یکی از مراحل اساسی فرآیند پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای، مرحله خاک‌دهی است. در این مرحله، لایه‌ای از خاک‌پوششی مناسب بر روی کمپوست قرار می‌گیرد. مناسب‌ترین نوع خاک‌پوششی، خاک پیت است. یکی از مشکلات عمده بسیاری از تولیدکنندگان قارچ در ایران، فقدان خاک‌پوششی مناسب می‌باشد.

لذا ضرورت استفاده از یک ماده مناسب که به‌طورکلی یا جزئی جایگزین پیت شود بیش‌ازپیش افزایش می‌یابد. در این پژوهش از روش کشت کیسه‌ای قارچ برای مطالعه امکان استفاده از کمپوست مصرف‌شده برای جایگزینی پیت در تولید قارچ خوراکی استفاده گردید.

شرایط تحقیق

این تحقیق به‌صورت آزمایش فاکتوریل با فاکتورهای دو سطح کمپوست مصرف‌شده پاستوریزه یک ساله و دو ساله C1) و (C2، سه سطح شستشو، یک، دو و سه بار شستشو (L1، L2 و L3)، دو سطح EDTA صفر و ۰٫۳ مولار (E1 و E2و چهار نوع خاک‌پوششی شامل مخلوط کمپوست همراه خاک لوم، آزولای پوسیده همراه کمپوست، پیت همراه کمپوست به نسبت ۱:۱ و پیت خالص در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار در مرکز تولید قارچ دانشکده کشاورزی انجام شد.

نتایج تحقیق

نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد بعد از پیت خالص با میزان %۲۴٫۲ در مخلوط کمپوست همراه پیت به نسبت ۱:۱ مشاهده شد که در این تیمار میانگین عملکرد %۱۱٫۷ و میانگین قطر کلاهک نیز به ۴۴٫۱ میلی متر رسید. کمترین عملکرد و قطر کلاهک قارچ دکمه‌ای در تیمار آزولا همراه کمپوست مشاهده شد که عملکرد به %۸٫۳ و قطر کلاهک به ۳۷ میلی متر کاهش‌یافته بود. شستشوی کمپوست مصرف‌شده با محلول 0.3 EDTA مولار از نظر آماری عملکرد قارچ دکمه‌ای را به میزان ۴۴٫۳ درصد و قطر کلاهک را به میزان ۱۲٫۷ درصد کاهش داد.

دانلود فایل اصلی مقاله

با هاگ و دانش افزایی در حوزه قارچ همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *