آکادمی آموزش پرورش قارچبیماری های قارچکلینیک

بیماری حباب خشک در پرورش قارچ

قسمت سوم "کنترل و مبارزه"

بیماری حباب خشک – ورتیسیلیوم (DRY BUBBLE) مهمترین بیماری قارچ دکمه ای است، عامل آن نوعی قارچ است که با خاک ارتباط نزدیکی دارد و بصورت فراگیر در بیشتر مزارع پرورش قارچ دنیا باعث کاهش راندمان و خسارت می شود.

در صورت مشاهده ورتیسیلیوم (بیماری حباب خشک) بر روی بستر و قبل از پاک سازی آن توسط تیم ویژه، هرگز آبیاری ویا سم پاشی بستر انجام نشود. پس از اتمام جمع آوری حباب ها، آن ها را در کیسه مجزا ریخته و به بیرون از واحد انتقال دهید.

تمام تجهیزات و وسایل باید در محل مخصوصی که مرتباً ضدعفونی می شود، نگهداری شود، لباس کارکنان هر روز در پایان کار روزانه کاملا شسته شود. از انتقال و تردد پرسنل و وسایل محیط های آلوده به محیط های پاکیزه و بعکس پرهیز شود.

اگروسایل آبیاری و سم پاشی (شیلنگ و نازل ها) در سالن ها یکی است، ابتدا سالن عاری از بیماری وسپس سالن آلوده آبیاری گردد. برای سالن بعدی نیزابتدا این ابزار ضدعفونی و بعد مورد  استفاده قرار گیرد.

اموزش لازم در خصوص شناخت بیماری، نحوه زندگی، روش مبارزه و پرهیز از دست زدن به آن به پرسنل برداشت داده شود.

باید به تمامی کارکنان اهمیت رعایت نکات بهداشتی را اموخت و آن را سر لوحه کار خود قرار دهند.

هرگز به حباب ها دست نزنیم.

برای کنترل گرد و غباردر مزرعه سنگ فرش مناسب جاده ها، پوشش آنها بوسیله قیر و یاآب پاشی توصیه می شود.

برای جلوگیری از ورود اسپورها، حشرات و کنه های حامل اسپور ورتیسیلیوم به سالن های پرورش، فیلتر کردن راه های ورود هوا با فیلترهای مناسب توصیه می گردد.

کنترل جمعیت پشه ها و کنه ها با استفاده از تله های چسبی، درزبندی مناسب درب ها و برنامه منظم سم پاشی برای ممانعت از انتشار بیماری حائز اهمیت است.

خاک پوششی و ادوات مورد استفاده قبل از استفاده ضد عفونی و پس از پایان کار، ابزار مورد استفاده شسته و ضدعفونی گردد.

تمامی اماکن مزرعه بویژه محل های آلوده را طی برنامه منظم با اسپری محلول 2 درصد فرمالین ضدعفونی کنید.

برداشت را از سالن های جوانتر شروع و سپس درسالن های پیرتر ادامه دهید.

در صورت اجرای تمامی موارد قید شده ، برای تسریع و تکمیل عملیات مبارزه و کنترل، استفاده از سموم قارچ کش پرکلراز توصیه می شود.

در پایان دوره پخت (cook-out) دقیق و مناسب سالن ها انجام شود. در این مرحله دمای کمپوست به مدت 10-12ساعت در دمای 70 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

1/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا