دانش افزایی در حوزه قارچ

مطالعه توليد آنزيم كيتيناز در قارچ تريكودرما

قارچ تریکودرما، به دلیل ترشح بعضی از انواع آنزیم‌های کیتینازی، به‌عنوان عاملی قوی در کنترل بیولوژیک بیماری های قارچی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در طول کشت گیاهان زراعی کاهش محصول ناشی از حمله قارچ‌های بیماری‌زا به گیاهان همواره به‌عنوان مهم‌ترین عامل زیان‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

 

شرایط آزمایشگاهی

در این تحقیق، شرایط بهینه جهت تولید آنزیم کیتیناز در جدایه های مختلف قارچ تریکودرما موردمطالعه قرار گرفت. شرایط بهینه به‌دست‌آمده عبارت‌اند از، pH=5، 48 ساعت کشت در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و هوادهی مناسب. پس از بهینه‌سازی شرایط تولید آنزیم کیتیناز در ۳ جدایه انتخابی قارچ تریکودرما، فعالیت آنزیم کیتینازی در ۳۰ جدایه این قارچ در شرایط بهینه به‌دست‌آمده بررسی و جدایه Trichoderma harzianum 8 با فعالیت 97U/ml و فعالیت ویژه 35U/mg به‌عنوان فعال‌ترین و جدایه Trichoderma sp.T.26 با فعالیت 44U/ml و فعالیت ویژه 5U/mg به‌عنوان ضعیف‌ترین جدایه انتخاب شدند.

برای بررسی بیان ژن‌های اندوکیتیناز chit42, chit33, chit31 در جدایه Trichoderma harzianum8، که فعال‌ترین جدایه ازنظر تولید آنزیم کیتیناز است، الگوی SDS-PAGE در محیط‌های حاوی منابع کربنی متفاوت مقایسه شد و محل تقریبی باندهای ۳ اندوکیتیناز تعیین گردید. ضمناً، ۳ جفت آغازگر اختصاصی بر اساس توالی‌های موجود از این ژن‌ها در NCBI طراحی شد و پس از انجام PCR اختصاصی، محصولات PCR توسط هضم با آنزیم‌های Restriction Endonuclease تأیید شد.

نتایج

بررسی نتایج به‌دست‌آمده از این بخش، حضور هر ۳ ژن اندوکیتیناز را در این جدایه قارچی تأیید می‌کند. بدین ترتیب، با توجه به مطالعات انجام‌شده بر روی جدایه T. harzianum8، می‌توان از این جدایه در مطالعات مربوط به کنترل بیولوژیک بیماری‌های قارچی استفاده نمود.

دانلود فایل اصلی مقاله

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا