آشنایی با بیماری های قارچکلینیک قارچ

خصوصیات کف-زايی پوره قارچ دکمه‌ای

اثر اسیدها بر رنگ و خصوصیات کف-زايی پوره قارچ دکمه‌ای

مطالعه اثر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف-زايي پوره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

قهوه‌ای شدن آنزیمی و تشکیل رنگ‌دانه قهوه‌ای یکی از مشکلات مهم به هنگام خرد کردن قارچ و تهیه پوره قارچ می‌باشد. در این پژوهش اثر ترکیبات ممانعت کننده قهوه‌ای شدن آنزیمی نظیر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر روی رنگ و خصوصیات کف زایی پوره قارچ موردبررسی قرار گرفت.

نتایج نشان می‌دهد که تیمار با محلول‌های آبی حاوی اسیدسیتریک اسید آسکوربیک وسدیم متابی سولفیت در زمان اولیه آزمون تأثیر معنی‌دار (p<۰٫۰۵) بر بهبود رنگ اولیه نمونه‌ها نسبت به نمونه شاهد داشته است. بین مقادیر پارامتر سفیدی، اندیس قهوه‌ای شدن و تغییرات کلی رنگ در نمونه‌های تیمار شده با اسید طی زمان تفاوت معنی‌دار وجود داشت (p<۰٫۰۵).

خصوصیات کف زایی نمونه‌های آزمون شده با متابی سولفیت تفاوت معنی‌داری را با نمونه شاهد نشان نداد (p<۰٫۰۵). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تیمار با محلول آبی حاوی ۰٫۵ g/L متابی سولفیت سدیم به مدت ۱۰ دقیقه جهت حفظ رنگ مطلوب و خصوصیات کف زایی پوره قارچ مناسب است.

دانلود فایل اصلی مقاله

ضدعفونی کننده های قارچ ها
>
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا