گالری تصاویرهمایش

چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران

کنگره قارچ شناسی در ساری

“چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور ۹۸” در تاریخ 4 الی 6 شهریور 1398 توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، انجمن قارچ شناسی ایران در شهر ساری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می گردد.

محورهای این کنگره شامل ارائه دستاوردهای جدید علمی درزمینه تنوع زیستی قارچ‌ها ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژی قارچ‌ها و همچنین ارائه نتایج پژوهش‌های انجام‌ شده در زمینه عوامل قارچی بیمار گر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)، مهار زیستی، همزیست گیاهی جانوری و گلسنگ‌ها و ارائه نتایج پژوهش‌های انجام‌ شده در زمینه قارچ‌های خوراکی، صنعتی و داروئی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا