طلوع

طلوع ظهور انوار است. اتمام تاریکی است و نوید بخش روزی روشن است. طلوع در صنعت قارچ ظهور انوار تولید است. غلبه بر بیکاری و اتمام وابستگی است. پوشش نیاز جامعه و جبران خلاء محصول است. چیرگی بر ظلمت وابستگی است. کشور عزیزمان ایران تا سال 1358 وارد کننده قارچ بود. با طلوع مزارعی چون قارچ ایران این وابستگی پایان یافت و اکنون در جمع 10 کشور برتر تولیدکننده قارچ در جهان هستیم.

طلوع به مزارع پرورش قارچ جدید که تازه وارد مدار تولید قارچ شده‌اند تعلق دارد. واحدهایی که با تولید قارچ علاوه بر بر طرف کردن نیاز جامعه زمینه اشتغالزایی را هم فراهم می‌سازند. در اقتصاد مقاومتی و ارز آوری غیر نفتی  مشارکت دارند. چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورند. با تولید این محصول پرفایده و خواص با ارزش، سلامت را به جامعه هدیه می‌دهند. آری قارچ غذای سلامتی است. باید بوسه بر دستان کارآفرینان و مزرعه‌داران قارچ زد. با توجه به ریسک بالای تولید و ضررهای بسیار در این مدت زمان کوتاه ما را به قله خودکفایی در تولید قارچ رساندند. روح زنده یاد مهندس بهروز پیرایش و حسن احیایی شاد که تولید قارچ را در ایران پایه گذاری کردند. طلوع در رسانه قارچ کشور مزارع جدید پرورش قارچ را به تصویر خواهد کشید.