پژواک

پژواک صدای مخاطب است. صدای مشتری است. بازتاب آخرین حلقه از زنجیره قارچ کشور است. پژواک بازگشت و انعکاس رفتار صنعت قارچ از سمت بازار است. اهمیت تولید هر محصول، کالا و خدمات وابسته به رضایت‌مندی و نیاز مشتری است. هرواحد تولیدی و یا مزرعه قارچ باید با نگاه و نظرات مصرف‌کنندگان آشنا باشد. با آگاهی فعالیت خود را ادامه و تولید کند. آگاهی از انتخاب و سلیقه مشتری بخشی از مطالعات بازار است. امری که متآسفانه تا کنون کمتر در صنعت قارچ به آن توجه شده است.

پژواک سعی در ارائه نظرات و پیشنهادات آحاد جامعه نسبت به قارچ خوراکی دارد. انتقال نیاز، انتخاب و سلیقه مشتری باعث آگاهی مزارع و ایجاد هارمونی بین تولید و مصرف خواهد شد. برطرف کردن دغدغه‌های مصرف کنندگان، پویایی صنف را به همراه خواهد داشت. رشد و شکوفایی را رقم خواهد زد و در آخر امنیت در تثبیت قیمت‌ها و ثبات بازار را به دنبال خواهد داشت. یادمان باشد که برای چه تولید می‌کنید؟ با تماشا و شنیدن صدای مخاطب (پژواک) در بخش رسانه، چشم انداز واحد تولیدی خود را در آینده ترسیم کنید.

دکمه بازگشت به بالا