حوادث صنعت قارچ

حوادث فقط دستخوش تغیرات طبیعت نیست. بلکه واحدهای تولیدی هم ممکن است با حوادثی تلخ و ناگوار مواجه شوند. این امر می‌تواند مترصد از خطای انسانی یا خطا در ابزار و امکانات مورد استفاده باشد.

بارها شاهد سهل انگاری کارمندان، افراد مشغول و وقوع اینگونه اتفاقات تلخ در سراسر دنیا بوده‌ایم. صنعت قارچ هم مستثنی نیست و حوادث تلخ را تجربه کرده است.

آتش سوزی کلش یا تأسیسات، مواد اولیه و غیره جزء این حوادث تلخ بشمار می‌آیند. جان باختن افراد در طی مراحل تولید اعم از استخر کودسازی، ریزش طبقات قفسه‌بندی و تصادفات ناگهانی در مزارع پرورش قارچ از حوادث تلخ صنعت قارچ است.

دلیل اختصاص این بخش به اخبار حوادث صنعت قارچ علاوه بر آگاهی، استفاده از تجربه و پیشگیری این حوادث در مزارع دیگر است. ایمن سازی، رعایت قوانین و مقرارت ایمنی چه برای اشخاص مشغول به خدمت و چه در مواد اولیه، امکانات و تجهیزات از مزایای استفاده تجارب تلخ دیگران است.

این بخش با انتشار اخبار رخدادهای غیرطبیعی سعی در آگاه‌سازی تمام فعالان صنعت قارچ دارد. تجارب تلخ همکاران را در مزارع خود تجربه نکنید. امید به آنکه هیچ وقت در مزارع پرورش قارچ ایران و جهان شاهد اینگونه وقایع نباشیم. برای اطلاع از دیگر اخبار صنعت قارچ، روی آن کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا