بزرگ‌ترین همایش غرب کشور در عرصه قارچ خوراکی

بزرگ‌ترین همایش غرب کشور در عرصه صنعت قارچ با موضوعیت تولید و پرورش قارچ خوراکی و آشنایی با تولید کمپوست و خاک‌پوششی قرار است در تاریخ ۱۱ اسفند امسال به میزبانی همدان برگزار گردد. ازجمله محورهای این همایش می‌توان آشنایی با تولید کمپوست و خاک‌پوششی، آشنایی با تولید و پرورش قارچ خوراکی، هم‌ اندیشی و آشنایی با تولیدکنندگان کمپوست، خاک‌پوششی و قارچ دکمه‌ای اشاره کرد.