قارچ غیرخوراکی جمینوپایلوس که معمولاً در دسته‌های چندتایی با رنگ کِرِم‌ِ روشن تا تیره بر روی بقایای پوسیده درختان جنگلی یا بعضاً در حاشیه جنگل‌ها  دیده می‌شوند.

تعداد زیادی از “میش”های غیر سمی (خوراکی) در طبیعت دارای بدل می‌باشند، یعنی اینکه “میش”هایی هستند که به‌واسطه این تشابه زیاد توسط افراد ناآشنا و غیر ماهر از جنگل جمع‌آوری‌شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند که
باعث مسمومیت آنان می‌شود.

قارچ‌های مورال و قیفی بیشترین گستردگی را در بین قارچ‌ها دارند که شبیه به قیف‌های اسفنجی هستند و سایه‌هایی از رنگ‌‌های عاجی تا سیاه تیره دارند. این قارچ‌ها عطروطعم بسیار خوبی دارند اما باید به خوبی قبل از پخت شسته شوند؛ زیرا شکل مخروطی و ظاهر اسفنجی این نوع قارچ‌ها، شستشو را سخت می‌کند.

این قارچ از خانواده بزرگ Phalus هابه شمارمی رود و د دکتر Junius هلندی، قرن شانزدهم، این نام را انتخاب کرده است. در آن زمان مردم معتقد بودند که این قارچ دارای توانایی‌های فریبنده است و بخشی از جادویی باستانی موسوم به تخم شیطان است.

انگشت مرد مرده از خانواده قارچ‌ها که به‌صورت رویشی از زمین ظاهر می‌شوند. که اگر در تعداد زیادی در کنار هم باشند همانند انگشتان دست انسان می‌باشند ازاین‌رو این نام را برای آن انتخاب کردن و جالب است بدانید از ۳ سانتی‌متر تا ۱۰٫۵ سانتی‌متر هر قد می‌کشند.