مفاهیم و اصطلاحات قارچویکی قارچ

اصلاحات بیماری ها و آفات قارچ

اصلاحات بیماری ها و آفات قارچ

سیارید (Sciarid fly): مهم ترین آفت قارچ، مگس سیاه رنگ با یک جفت آنتن بلند.قبل و بعد از اسپانینگ مگس ماده جذب کمپوست شده و درآن تخم ریزی می کند.

باکتریال بلچ (Bacterial blotch): بیماریی که توسط باکتری سودوموناس تولاسی و سم تولید شده توسط آن ایجاد شده که باعث قهوه ای شدن و سوختگی قارچ می شود.

براون مولد (Brown mould): کپک قهوه ای رنگ که بر روی خاک پوششی ظاهر می شود. این کیک بیشتر در خاک هایی دیده می شود که دارای نماتود باشد.

کپکهای رقیب (Competitive moulds): وجود هرگونه قارچهای میکروسکپی که با میسلیوم قارچ رقابت کنند.

سسیدها ( Cecids fly): یک گروه از مگس های سفید رنگ که از قارچ تغذیه می کنند. مرحله روی آنها بسیار مهم است چون این لارو است که از پایه و تیغه های قارچ تغذیه می کند.

سینامون مولد (Cinnamon mould): کپکی است قهوه ای که بر روی خاک پوششی قبل از فلاش اول ظاهر می شود.

حباب خشک (Dry bubble): بیماری قارچی مهلکی که توسط ورتیسیلیوم در قارچ ایجاد می شود.علائم متنوعی از جمله بد شکلی کلاهک قارچ، لک دار شدن کلاهک و مرگ پین ها را سبب می شود.

فوریدها (Phorids): مگس های سیاه مایل به قهوه ای رنگ که از میسلیوم قارچ تغذیه می کنند.

مامی (Mummy): بیماری که باعث می شود پایه قارچ در محلی که به خاک متصل می شود ضخیم و پنبه ای می شود.

كاب وب (Cobweb): بیماری تار عنکبوتی. بیماری که از خاک به قارچ منتقل می شود و مانند تار عنکبوت سطح و اطراف آن را فرا می گیرد.

کاپرینوس (Coprinus): قارچ سرجوهری هنگامی که مقدار آمونیوم در کمپوست بعد از پاستوریزه و كاندی شنینگ زیاد باشد شرایط برای رشد این قارچ آماده می شود.

کیتوميوم (Chaetomium): کپک سبز زیتونی Olive green mould کپکی است که بر روی کمپوستی که در زمان پاستوریزاسیون هوای کافی به آن نرسیده و دمای آن بیش از ۶۰ درجه | سانتی گراد برسد.

کنه (Mite): گروهی از بندپایان هستند که به جز در موارد خاص خساراتی اقصادی به بار نمی آورند و عمدتا سبب رنجش و ناراحتی پرسنل قارچ چین در حین برداشت می شوند.

کپک سبز یا گرین مولد (Green mould): انواع گونه های ترایکودرما که در کمپوست، خاک و چوب رشد می کند.

حباب تر (Wet bubble): درنتیجه حمله کپک مایکوگون، قارچ تغییر شکل داده و قطرات مایعی قهوه ای رنگ بر روی آن ظاهر می شود.

ورتی سیلیوم (Verticillium): کپکی که باعث بیماری های حباب خشک و تر میشود.

نماتود (Nematodes): کرمهای لوله ای بی رنگ که در داخل کمپوست و خاک زندگی می کنند منجر به خسارت به قارچ می شوند.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا