آکادمی قارچدانش افزایی

اهمیت کیفیت میسیلیوم در پرورش قارچ

از آنجا که بخش اعظم آب موردنیاز قارچ از کمپوست تأمین می‌گردد، لذا کاملاً منطقی است که کیفیت میسیلوم رشد کرده در خاک‌پوششی باید در طول دوره پرورش عالی باشد.

این میسلیوم ها هستند که انتقال راحت آب و مواد غذایی را از کمپوست برای رشد قارچ‌ها تضمین نمایند. بنابراین کیفیت میسیلیوم یکی از ضرورت‌هایی است که باید از مراحل ابتدائی رشد قارچ، با توجه به نوع خاک‌پوششی مصرفی به آن توجه ویژه داشت.

خاک‌پوششی مرطوب با بافت ناصاف و کلوخه دار به دلیل خاصیت بهتر نگهداری آب، بافت میسلیوم بهتری را تولید خواهد کرد. زیرا هیچ میسیلیومی در محلی که آب باعث اضمحلال کیفیت و حتی کمیت میسیلیوم موجود در خاک‌پوششی گردد، قادر به رشد نخواهد بود.

رطوبت خاک

برخی از کشت کاران استفاده از خاک‌پوششی با ساختار ریزتر را ترجیح می‌دهند. در چنین شرایطی به‌منظور افزایش ظرفیت نگهداری آب، خاک مصرفی نیاز به یک دوره آبیاری منظم است. با از دست رفتن آب در این نوع خاک به‌منظور کاهش میزان تبخیر، خاک‌پوششی بسیار سخت و متراکم می‌شود. در طول دوره پرورش تا فلاش یک، ندرتاً مشکلاتی در خصوص کیفیت میسیلیومی در خاک رخ می‌نماید.

ولی بعد از شوک خشکی بیش‌ازحد خاک، میسیلیوم موجود در خاک‌آب خود را ازدست‌داده و ممکن است تهدیدی برای  انجام وظیفه خاک‌ پوششی شود و کیفیت محصول در فلاش‌های بعدی را تقلیل دهد. تنها راه مهار این معضل، حفظ رطوبت خاک‌پوششی در حالت اعتدال است.

خاک‌پوششی نباید در هیچ‌یک از لحظات از دوره رشد بیش‌ازحد خشک شود، زیرا که احیاء این رطوبت پس از یک دوره خشکی اگر غیرممکن نباشد، کار سختی خواهد بود. تأمین رطوبت در حد نیاز بستر از دو راه امکان‌پذیر است. آبیاری مناسب بستر و جلوگیری از تبخیرهای غیرضروری بستر.

 تهیه و تنظیم : مهندس حسین شهبازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا