قارچ شناسیویکی قارچ

سلسله بندی قارچ ها و موجودات زنده

سلسله قارچ ها

قدیمی‌ترین طبقه‌بندی موجودات زنده در جهان از زمان حیات ارسطو به  ما رسیده است که در آن موجودات را به دو دسته (سلسله) گیاهان و جانوران تقسیم شده است.

طبق این طبقه‌بندی، گیاهان موجوداتی بدون حرکت، باقابلیت فتوسنتز و با دیواره‌ی سلولی سخت از جنس سلولز هستند. جانوران نیز موجوداتی متحرک، بدون فتوسنتز و فاقد دیواره‌ی سلولی بودند. طبق این تعاریف، قارچ‌ها در سلسله‌ی گیاهان قرار داشته و تا زمان‌های طولانی این طبقه‌بندی اعتبار داشت.

در سال ۱۸۶۶ میلادی، هکل سلسله‌ی دیگری به آغازیان یا پروتیست ها را تشکیل داد و موجودات تک‌سلولی ازجمله قارچ‌ها را در آن سلسله قرارداد.

در این طبقه‌بندی، باکتری‌ها در کنار قارچ‌ها و جلبک‌ها قرار گرفتند. و همین مسئله، این سیستم را با اشکال مواجه کرد تا این‌که در سال ۱۹۶۹ میلادی ویتاکر، موجودات زنده را بر اساس نوع تغذیه و ساختمان سلولی در ۵ دسته طبقه‌بندی کرد. این سلسله‌ها عبارت‌اند از:

  • سلسله‌ی گیاهان: موجوداتی چند سلولی، با هسته‌ی واقعی و فتوسنتز کننده هستند.
  • سلسله جانوران: موجوداتی چند سلولی، با هسته‌ی واقعی، بلع کننده و فاقد فتوسنتز هستند.
  • سلسله قارچ‌ها: موجوداتی چند سلولی، با هسته‌ی واقعی و جذب‌کننده هستند.
  • سلسله آغازیان: موجوداتی تک‌سلولی و با هسته‌ی واقعی بوده و شامل پروتوزوآها و بعضی جلبک هل هستند.
  • سلسله مونرا: موجوداتی فاقد هسته‌ی واقعی بوده و باکتری‌ها و جلبک‌های سبز- آبی را شامل می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا