دانش افزایی

ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی

همراه ما باشید با مقاله “بررسی بهینه سازی ترکیب های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus)”

سابقه و هدف

برای تولید گونه‌های مختلف قارچ‌های صدفی دامنه وسیعی از مواد لیگنوسلولزی مختلف می‌تواند مورداستفاده قرار گیرند اما جهت تبدیل بیولوژیکی ضایعات لیگنوسلولزی صنعتی و کشاورزی و انتقال بیشتر مواد غذایی از بستر کشت به اندام بارده به مقادیر مواد غذایی موجود در بستر (نوع محیط کشت) و همچنین قدرت تجزیه‌کنندگی میسلیوم بستگی دارد.

عدم بومی‌سازی اطلاعات فنی در تولید قارچ‌های خوراکی و همچنین نبود فرمولاسیون مناسب محیط کشت از مشکلات اساسی در تولید تجاری و صنعتی قارچ‌های صدفی در کشور است بنابراین یافتن بستر کشت مناسب جهت تولید قارچ صدفی طلایی گام نخست در پرورش این قارچ خوراکی است.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و صنعتی شامل خاک‌اره، کلش گندم، ضایعات برگ خرما، مخلوط خاک‌اره با کلش گندم (به نسبت برابر)، مخلوط خاک‌اره با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر)، مخلوط کلش گندم با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر) و همچنین مکمل‌های شیمیایی اوره (۱۰ گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن‌تر)، سولفات منگنز (۷ میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت)، فسفات آمونیوم (۱۵ گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن‌تر) و مکمل‌های زیستی قارچ مایکوریزای (۱ میلی‌لیتر ماده تلقیح قارچ Glomus mosseae به ازای هر کیلوگرم اسپاون قارچ طلایی) و ورمی کمپوست (۶ درصد وزن‌تر بستر کشت) استفاده شد.

پس از آماده‌سازی و تنظیم رطوبت بستر کشت عمل استریل با استفاده از آب جوش انجام شد. در این آزمایش برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و رشد رویشی و عملکرد قارچ صدفی طلایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که مقادیر نیتروژن قارچ‌های تولیدشده بر روی بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی‌شده با مکمل زیستی مایکوریزا، ۲۱/۸ درصد و همچنین محتوای نیتروژن قارچ‌های پرورش‌یافته بر روی بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با فسفات آمونیوم، ۵۱/۴ درصد ثبت گردید.

همچنین کامل شدن مرحله رشد رویشی میسلیوم قارچ در بسترهای کشت غیرترکیبی خاک‌اره غنی‌شده با قارچ میکوریزا و نیز در بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی‌شده با قارچ مایکوریزا هر دو به مدت ۶۰/۱۴ روز طول کشید و نیز این مرحله در بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با مکمل شیمایی سولفات منگنز ۹ روز طول کشید همچنین بیشترین (۰/۲۰۷۹) و کمترین (۲۰/۸۱۳) عملکرد کل (وزن‌تر) اندام میوه‌ای به ترتیب به بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با سولفات منگنز و بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی‌شده با مایکوریزا اختصاص داشت.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، از بین بسترهای ترکیبی و غیرترکیبی مختلف که مورد غنی‌سازی قرار گرفت وزن و کیفیت اندام بارده بالغ قارچ‌های تولیدشده از بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با مکمل شیمیایی سولفات منگنز (۷ میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت) در مقایسه با سایر تیمارها ازلحاظ آماری برتر بودند.

دانلود فایل اصلی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا