قارچ شناسیویکی قارچ

میسلیوم و ساختمان رویشی قارچ ها

در اینجا به بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر میسلیوم و ساختمان رویشی قارچ ها می‌پردازیم.

مرحله اولیه رویشی قارچ از میسلیوم آغاز می‌گردد. میسلیوم قسمت اصلی قارچ را تشکیل می‌دهد و از رشته هایی بنام هایفا تشکیل‌شده است.

میسلیوم قارچ از نمو بازیدیوسپور و ایجاد میسلیوم تک‌هسته‌ای اولیه به وجود می‌آید که بلافاصله با پیوستن به دو رشته‌ی هایفا و یا اتحاد یک اوئیدیوم و هایفای گیرنده میسلیوم دو هسته‌ای ثانویه به وجود میاید. زمانی که میسلیوم ثانویه کامل شد میسلیوم نوع سوم تشکیل می‌شود و بافت درهمی به وجود میاورد که بر روی آن بازید یوکاری ها ظاهر می‌گردند.

عمر میسلیوم اولیه در طبیعت بسیار کوتاه و چنانچه به هر علتی دو هسته‌ای نشود به‌زودی از بین می‌رود، به‌عکس طول عمرمیسلیوم دو هسته‌ای به حدی است که سالیان دراز زنده می‌ماند و به‌طور متوالی قارچ به وجود می‌آورد.

کلاهک و بافت داخلی

کلاهک قارچ نیز از هایفا تشکیل‌شده است، لیکن با تغییر شکل به بافت، گوشت قارچ را تشکیل می‌دهند. قارچ شامل کلاهک و ساقه است. در زیر کلاهک، بافت حاوی اسپور قرارگرفته که ساختمان آن را تیغه‌ها تشکیل می‌دهد. تیغه یا گیل‌ها در سطح داخل بازیدیوکارپ به شکل قطعات نازک باریک یا پهن به‌طور شعاعی محیط خارجی کلاهک را به ساقه متصل می‌کند.

بافت داخلی تیغه تراما نامیده می‌شود که معمولاً از سلول‌های طویل تشکیل‌شده است. در سطح تراما که غالباً لبه و دو طرف تیغه‌ها را می‌پوشاند.
لایه هیمنیوم قرار می‌گیرد. بر روی این لایه‌ای است که بازیدیا در نزدیکی یکدیگر تشکیل می‌شوند. هر یک از بازیدیا معمولاً شامل ۴ اسپور است که با فشار از پایه خود جداشده و تحت تأثیر قوه ثقل در زیر کلاهک می‌افتند و با جریان هوا بر روی‌هم انباشته‌شده لایه رنگینی به وجود می‌آورند که «اسپور پرینت» نامیده می‌شود.

 

در بسیاری از گونه‌ها لبه داخل تیغه‌ها که به ساقه متصل می‌شوند تا فاصله‌ی مشخصی به‌طرف پایین ساقه امتداد می‌یابد به طریقی که این خود کلید تشخیص گونه‌ها و جنس‌های موجود در آگاریکال ها به شمار می‌رود. در گونه‌های آگاریکوس ژیل ها به‌طرف ساقه امتدا نمی‌یابند و آزاد هستند.

یکی دیگر از صفات قابل‌توجه جنس آگاریکوس رنگ اسپور می‌باشد. در این جنس گونه‌ها تولید اسپور به رنگ قهوه‌ای شکلاتی می‌نمایند که آن را می‌توان درروی ژیل های قارچ‌های رسیده مشاهده نمود. دارا بودن حلقه مجزا بر روی پایه‌یکی دیگر از صفات گونه‌های آگاریکوس به شمار می‌رود.

تشکیل قارچ دکمه‌ای

تشکیل قارچ از میسلیوم به این صورت است که گره کوچکی مشتق از سلول‌های هایفا رشد کرده و جسم کروی یا بیضوی به وجود می‌آورد که دکمه نامیده شود. دربرش طولی دکمه، تیغه‌ها قابل‌مشاهده است. در اثر رشد دکمه، چتر یا کلاهک قارچ به وجود می‌آید، که لبه آن در بعضی از گونه‌ها به‌وسیله غشایی به ساقه آن متصل است. این غشاء را پیچه داخلی با اینرویل (Inner veil) می‌نامند.

اندام ساقه مانندی که ازیک‌طرف کلاهک قارچ بر آن قرار می‌گیرد و از طرف دیگر به‌وسیله رشته‌های میسلیوم به خاک متصل می‌شود سایه (stipe or stalk) نامیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا