قارچ های خوراکی

آشنایی کامل با قارچ صدفی طلایی + آرایه شناسی

آشنایی با قارچ صدفی طلایی و فواید آن

قارچ صدفی طلایی + آرایه شناسی

قارچ صدفی طلایی قارچی است با کلاهکی به رنگ زرد طلائی مایل به زرد روشن و لیموئی. ازنظر جذابیت و شادابیِ ظاهری تعداد کمی از قارچ‌های صدفی مانند این قارچ هستند. این قارچ بومی نواحی گرمسیری چین، جنوب ژاپن و مناطق نزدیک آن است.

آرایه‌شناسی

  • فرمانرو: قارچ
  • شاخه:قارچ های چتری
  • رده:کلاه قارچان
  • راسته: قارچ های تیغک دار
  • تیره: صدفی قارچان
  • سرده: قارچ صدفی
  • گونه: P. citrinopileatus
  • نام علمی: Pleurotus citrinopileatus

قارچ صدفی طلایی قارچی است با کلاهکی به رنگ زرد طلائی مایل به زرد روشن و لیموئی. ازنظر جذابیت و شادابیِ ظاهری تعداد کمی از قارچ‌های صدفی مانند این قارچ هستند.

این قارچ بومی نواحی گرمسیری چین، جنوب ژاپن و مناطق نزدیک آن است. رشد قارچ صدفی طلائی به‌صورت خوشه‌های بزرگ و روی یک پایه است.

طعم این قارچ در ابتدا تند و تلخ است اما بعد از پخت طعمی با بوی تند گردو دارد. هر چه دما بیشتر شود، رشد این‌گونه قارچ بهتر خواهد شد.

ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی

قارچ صدفی طلایی

همراه ما باشید با مقاله “بررسی بهینه سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus)”

سابقه و هدف

برای تولید گونه‌های مختلف قارچ‌های صدفی دامنه وسیعی از مواد لیگنوسلولزی مختلف می‌تواند مورداستفاده قرار گیرند اما جهت تبدیل بیولوژیکی ضایعات لیگنوسلولزی صنعتی و کشاورزی و انتقال بیشتر مواد غذایی از بستر کشت به اندام بارده به مقادیر مواد غذایی موجود در بستر (نوع محیط کشت) و همچنین قدرت تجزیه‌کنندگی میسلیوم بستگی دارد.

عدم بومی‌سازی اطلاعات فنی در تولید قارچ‌های خوراکی و همچنین نبود فرمولاسیون مناسب محیط کشت از مشکلات اساسی در تولید تجاری و صنعتی قارچ‌های صدفی در کشور است بنابراین یافتن بستر کشت مناسب جهت تولید قارچ صدفی طلایی گام نخست در پرورش این قارچ خوراکی است.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و صنعتی شامل خاک‌اره، کلش گندم، ضایعات برگ خرما، مخلوط خاک‌اره با کلش گندم (به نسبت برابر)، مخلوط خاک‌اره با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر)، مخلوط کلش گندم با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر) و همچنین مکمل‌های شیمیایی اوره (۱۰ گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن‌تر)، سولفات منگنز (۷ میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت)، فسفات آمونیوم (۱۵ گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن‌تر) و مکمل‌های زیستی قارچ مایکوریزای (۱ میلی‌لیتر ماده تلقیح قارچ Glomus mosseae به ازای هر کیلوگرم اسپاون قارچ طلایی) و ورمی کمپوست (۶ درصد وزن‌تر بستر کشت) استفاده شد.

پس از آماده‌سازی و تنظیم رطوبت بستر کشت عمل استریل با استفاده از آب جوش انجام شد. در این آزمایش برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و رشد رویشی و عملکرد قارچ صدفی طلایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که مقادیر نیتروژن قارچ‌های تولیدشده بر روی بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی‌شده با مکمل زیستی مایکوریزا، ۲۱/۸ درصد و همچنین محتوای نیتروژن قارچ‌های پرورش‌یافته بر روی بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با فسفات آمونیوم، ۵۱/۴ درصد ثبت گردید.

همچنین کامل شدن مرحله رشد رویشی میسلیوم قارچ در بسترهای کشت غیرترکیبی خاک‌اره غنی‌شده با قارچ میکوریزا و نیز در بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی‌شده با قارچ مایکوریزا هر دو به مدت ۶۰/۱۴ روز طول کشید و نیز این مرحله در بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با مکمل شیمایی سولفات منگنز ۹ روز طول کشید همچنین بیشترین (۰/۲۰۷۹) و کمترین (۲۰/۸۱۳) عملکرد کل (وزن‌تر) اندام میوه‌ای به ترتیب به بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با سولفات منگنز و بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی‌شده با مایکوریزا اختصاص داشت.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

در این پژوهش، از بین بسترهای ترکیبی و غیرترکیبی مختلف که مورد غنی‌سازی قرار گرفت وزن و کیفیت اندام بارده بالغ قارچ‌های تولیدشده از بستر کشت کلش گندم غنی‌شده با مکمل شیمیایی سولفات منگنز (۷ میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت) در مقایسه با سایر تیمارها ازلحاظ آماری برتر بودند.

 

همچنین خواص دارویی مصرف قارچ خوراکی در طی این آزمایش کاملا حفظ شد.

دانلود فایل اصلی مقاله

برای آشنایی بیشتر با قارچ های خوراکی، هاگ را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *