استانداردهای صنعت قارچ

استاندارد محصولات قارچی و قارچی خوراكی

1. دامنه

استاندارد محصولات قارچی و قارچی خوراكی، این استاندارد شامل الزامات عمومی است كه برای همه قارچهای خوراكی اعم از تازه یا فرآوری شده مجاز به فروش برای مقامات ذیصلاح در كشورهای مصرف كننده است، به استثنای قارچهای كشت و كنسرو شده از تیره Agaricus. الزامات مختلف برای محصولات تحت پوشش این استاندارد ممکن است در گروه استانداردهای محصولات یا در استانداردهای فردی تعیین شود.

2. توصیف

2.1 تعریف محصولات

2.1.1 قارچ های خوراکی به معنای بدن میوه های یک گروه گیاهی خاص است – قارچ هایی که به صورت وحشی رشد می کنند یا کشت می شوند و پس از فرآوری لازم برای استفاده به عنوان غذا مناسب هستند.

2.1.2 گونه به معنای گونه های گیاهی و گونه های نزدیک به هم است ، به عنوان مثال انواع Boletus edulis و Morchella گرد یا نوک تیز باید از همان گونه ها محسوب شوند.

2.1.3 قارچهای تازه به معنی قارچهای خوراکی هستند که مرتب و بسته بندی می شوند و در اسرع وقت پس از چیدن به مصرف کننده تحویل داده می شوند.

2.1.4 قارچهای مخلوط به معنی محصولی است که پس از طبقه بندی مطابق با زیر بخش 2.4 این استاندارد ، با مخلوط کردن قارچهای خوراکی یا قسمتهای قابل تشخیص قارچهای خوراکی گونه های مختلف مطابق با نسبت تعیین شده تهیه می شود.

2.1.5 محصولات قارچ به معنی قارچهای خوراکی خشک (از جمله قارچهای منجمد خشک ، غلات قارچ ، پودر قارچ) ، قارچهای ترشی، قارچهای نمکی، قارچهای تخمیر شده، قارچهای موجود در روغن های گیاهی، قارچهای سریع منجمد، قارچهای استرلیزه شده، عصاره قارچ، کنسانتره قارچ و کنسانتره قارچ خشک شده.

2.1.6 قارچ های خشک به معنای محصولی است که از خشک کردن یا یخ زدن قارچ های خوراکی یک گونه ، چه کامل و چه برش خورده بدست می آید.
2.1.7  قارچ خورد شده به معنی قارچ های خوراکی خشک شده درشت و خشک شده یک گونه است.

2.1.8 پودر قارچ به معنای قارچهای خوراکی خشک شده یک گونه است که به خوبی ریز شده و اجازه می دهد پودر از غربال با مش 200 میکرون عبور کند.

2.1.9 قارچهای ترشی به معنای قارچهای خوراکی تازه یا قبلاً حفظ شده یک یا چند گونه هستند که به طور مناسب پس از تمیز کردن، شستشو و ترمیم قبلی تهیه شده، آغشته به سرکه و با یا بدون افزودن نمک، ادویه ها، قندها، روغن های گیاهی، اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید سیتریک یا اسید اسکوربیک، و سپس در ظروف مهر و موم شده کاملاً پاستوریزه می شود.

2.1.10 قارچهای نمکی به معنای قارچهای خوراکی تازه یک گونه، کامل یا خورد شده است که پس از تمیز کردن، شستشو و ترمیم قبلی در آب نمک نگهداری می شود.

2.1.11 قارچهای تخمیر شده به معنی قارچ های خوراکی تازه یک گونه است که توسط نمک و با تخمیر اسید لاکتیک حفظ می شود.

2.1.12 قارچهای منجمد سریع به معنای قارچ های خوراکی تازه یک گونه است که پس از تمیز کردن، شستشو و بلنچ، در تجهیزات مناسب تحت فرآیند انجماد قرار می گیرند و با شرایط مندرج در اینجا در این بخش و زیر بخش 7.2 این مطابقت دارند. استاندارد این عملیات انجماد باید به گونه ای انجام شود که دامنه دمای حداکثر تبلور به سرعت عبور کند. فرآیند انجماد سریع به عنوان کامل در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه و بعد از تثبیت حرارتی دمای محصول در مرکز حرارتی به -18 درجه سانتیگراد (صفر درجه فارنهایت) برسد.

2.1.13 عصاره قارچ به معنی محصولی است که از آب قارچ های خوراکی تازه یا از آب قارچ های خشک قارچ های خوراکی یک یا چند گونه با افزودن نمک غلیظ شده و به 7٪ عصاره بدون نمک متمرکز شده باشد.

2.1.14 کنسانتره قارچ به معنی محصولی است که از آب قارچ های خوراکی تازه یا از آب قارچ های خشک قارچ های خوراکی یک یا چند گونه با افزودن نمک غلیظ شده و به 24٪ عصاره بدون نمک متمرکز شده باشد.
2.1.15  کنسانتره قارچ خشک به معنی محصول خشک حاصل از عصاره قارچ یا کنسانتره قارچ است.

2.1.16 قارچهای استریلیزه به معنای قارچ های خوراکی است، تازه، نمک یا منجمد، از یک گونه دیگر، کامل یا خورد شده، در ظروف ضد آب در آب و نمک بسته بندی شده و تحت حرارت تا حدی تضمین می کند که مقاومت محصول در برابر فساد وجود دارد.

2.1.17 قارچ های موجود در روغن زیتون و سایر روغن های گیاهی به معنای قارچ های خوراکی تازه یا قبلاً نمکی، از یک گونه، کامل یا قطعه قطعه شده، بسته بندی شده در ظروف ضد آب در روغن زیتون یا روغن نباتی خوراکی دیگر و تحت حرارت قرار گرفته تا حدی تضمین مقاومت در برابر محصول برای فساد.

2.1.18 کیک یا قرص میسلیوم قارچ.

2.2 تعریف عیوب

2.2.1 قارچ های آسیب دیده به معنی قارچ هایی است که بیش از یک چهارم کلاهک آن از بین رفته است.

2.2.2 قارچ های خورد شده به معنی قسمت هایی از قارچ ها است که از غربال عبور می کنند و دارای یک شبکه 15 در 15 میلی متر برای قارچ های تازه و یک شبکه 5 در 5 میلی متر برای قارچ های خشک هستند.

2.2.3 قارچ های خراب به معنای قارچ هایی است که در اثر حمله میکروارگانیسم ها و یا کپک قهوه ای یا فاسد شده اند.

2.2.4 قارچ های آسیب دیده به معنای قارچ هایی است که سوراخ های ناشی از کرم ها وجود دارد.

2.2.5 به طور جدی قارچهای آسیب دیده به معنی قارچهایی است که چهار سوراخ یا بیشتر از آن ایجاد شده باشد.

2.2.6 ناخالصی های آلی با منشا گیاهی به معنی مخلوط سایر قارچ های خوراکی، قسمت هایی از گیاهان مانند برگ و سوزن کاج است.

2.2.7 ناخالصی های معدنی به معنی موادی است که پس از خاکستر شدن، به عنوان باقی مانده نامحلول در اسید کلریدریک باقی می مانند.

2.3 گونه های اصلی

کلیه قارچهای خوراکی که توسط مقامات ذیصلاح در کشورهای مصرف کننده مجاز به فروش هستند.

2.4 بررسی و مرتب سازی مواد اولیه

از آنجا که قارچهای خوراکی وجود دارند که شباهت زیادی به قارچهای غیر قابل خوردن یا سمی دارند، باید مراقبت شود تا هنگام برداشت قارچ ها ، فقط از همان گونه های خوراکی جمع آوری شود. در مواردی که چنین مراقبتی به اندازه کافی اعمال نشده باشد، گونه های قارچی خوراکی باید از قارچ های جمع آوری شده قبل از بازاریابی، نگهداری یا استفاده در تهیه محصولات قارچی، طبقه بندی شوند. قارچ های وحشی که قرار است به بازار عرضه یا نگهداری شوند و یا در تهیه محصولات قارچی مورد استفاده قرار گیرند باید توسط یک متخصص به دقت بررسی شوند تا مشخص شود که آیا قارچ های غیرقابل خورداری در میان آنها وجود دارد یا خیر و این نوع قارچ های غیرقابل خوردن از بین می روند.

3. عوامل اساسی و کیفیت

3.1 قارچ تازه

3.1.1 شرایط: قارچهای خوراکی تازه باید سالم باشند ، یعنی خراب نباشند ، عملاً تمیز ، محکم ، بدون آسیب باشند ، تا آنجا که ممکن است از آسیب کپک دور باشند و دارای طعم و مزه مناسب گونه ها باشند.

3.1.2 ترکیب: تعداد ساقه ها نباید از تعداد کلاهک ها بیشتر باشد.

3.1.3 محدوده عیوب

3.1.3.1 قارچهای وحشی در حال رشد

(الف) ناخالصی های معدنی بیش از 1٪ m / m

(ب) ناخالصی های آلی با منشا گیاهی بیش از 0.3 m / m

(ج) محتوای قارچ قارچ آسیب دیده بیش از 6  m / m از کل خسارت و آسیب جدی بیش از2% m / m

3.1.3.2 قارچ های پرورشی

(الف) ناخالصی های معدنی حداکثر 0.5% m/m

(ب) ناخالصی های آلی

(از جمله مواد کمپوست):

برای قارچهای بریده نشده بیش از %8 m / m

برای قارچهای بریده شده بیش از 1% m / m

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده از کرم بیش از %1 m / m از کل نباشد و آسیب جدی بیش از 0.5% m/m

3.2 محصولات قارچ – الزامات عمومی

3.2.1 مواد اولیه: فقط قارچهای خوراکی تازه که بلافاصله پس از چیدن، قبل از شروع زوال، تحت درمان یا پردازش قرار گرفته اند، می توانند در تهیه محصولات قارچی استفاده شوند. هم به عنوان ماده اولیه و هم به عنوان قارچ های محافظت شده، باید سالم، تمیز، آسیب ندیده، تا آنجا که ممکن است عاری از تخریب کرم ها باشد و از طعم و مزه متناسب با گونه برخوردار باشد.

3.2.2 مواد تشکیل دهنده مجاز

محصولات قارچ ممکن است حاوی نمک (کلرید سدیم)، سرکه، ادویه ها و گیاهان، قندها (هر ماده شیرین کننده کربوهیدرات)، روغن نباتی تصفیه شده تصفیه شده، چربی حیوانی خوراکی تصفیه شده، کره، شیر، شیرخشک، خامه، آب و شراب باشد.

3.2.3 سبک ها

قارچ های فرآوری شده ممکن است در سبک های مختلفی ارائه شوند ، به عنوان مثال کامل با ساقه ، کلاهک (دکمه) کامل بدون ساقه ، برش ، قطعه و ساقه ، شن ، پودر یا کنسانتره .

3.2.4 سبک های دیگر

ارائه هرگونه محصول دیگر مجاز است مشروط بر اینکه محصول:

(الف) از سایر اشکال ارائه شده در این استاندارد به اندازه کافی متمایز است.

(ب) کلیه الزامات مربوط به این استاندارد را شامل می شود، از جمله الزامات مربوط به محدودیت در نقص، وزن تخلیه شده و سایر الزامات موجود در این استاندارد که برای آن سبک در استاندارد قابل اجرا است که بیشترین شباهت به سبک یا سبک های در نظر گرفته شده برای ارائه این ماده.

(ج) به طور كافي بر روي برچسب براي جلوگيري از سردرگمي و گمراه كردن مصرف كننده، توصيف شده باشد.

3.2.5 ترکیب

به استثنای محصولات قارچی که به طور کامل از کلاهک تشکیل شده اند یا جایی که افزودن ساقه ها بر اساس بر اساس مفاد بخش 8.1.6 بر روی برچسب قید شده باشد، تعداد ساقه ها نباید از تعداد کلاهک ها بیشتر باشد.

3.3 محصولات قارچ – الزامات ویژه

3.3.1 قارچ خشک

3.3.1.1 معیارهای کیفیت:

(الف) رنگ و عطر و طعم متناسب با گونه باشد.

(ب) محتوای آب

محصول                                                            حداکثر محتوای آب

قارچ های یخ زده                                                 6٪ m / m

قارچ های خشک شده (غیر از یخ خشک)                    12٪ m / m

قارچ خشک Shii-ta-ke                                        %13 m / m

3.3.1.2 نقص مجاز

الف) ناخالصی های معدنی بیش از 2٪ m / m

(ب) ناخالصی های آلی با منشا گیاهی بیش از %0.02 m / m به جز  قارچ Shiitake که حداکثر آن %1 m/m باید باشد.

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده از کرم:

قارچ های وحشی در حال رشد بیش از 20% m / m از خسارت کلی ، شامل آسیب جدی

قارچ های پرورشی بیش از %1 m/m خسارت کلی شامل بیش از %0.5 m/m آسیب جدی.

3.3.2 پودر قارچ و قارچ خورد شده

3.3.2.1 معیارهای کیفیت

(الف) محتوای آب قارچ خورد شده بیش از %13 m /m نباشد.

(ب) مقدار آب پودر قارچ بیش از 9٪ m/m نباشد.

3.3.2.2 نقص مجاز

ناخالصی های معدنی بیش از 2٪ m/m نباشد.

3.3.3 ترشی قارچ

3.3.3.1 مواد مجاز

(الف) نمک (کلرید سدیم) بیش از %2.5  m/mنباشد.

(ب) قندها بیش از %2.5 درصد m/m نباشد.

(ج) سرکه (اسید استیک) بیش از ش%2 m/m بیان نشده است.

3.3.3.2 محدوده عیوب

(الف) ناخالصی های معدنی حداکثر 1/%0m /m

(ب) ناخالصی های آلی با منشا گیاهی بیش از %0.02 m/m نباشد.

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده از کرم:

قارچ های وحشی در حال رشد بیش از 6% m/m از کل نباشد و آسیب جدی بیش از2٪ m /m نباشد.

قارچ های پرورشی بیش از %1  m/mاز کل و آسیب  جدی بیش از0.5٪  m/mنباشد.

3.3.4 قارچ تخمیر شده

3.3.4.1 ترکیب اساسی و عامل کیفیت

اسید لاکتیک، به طور طبیعی که نتیجه تخمیر حاصل می شود کمتر از 1 m/m نباشد.

3.3.4.2 مواد مجاز

نمک (کلرید سدیم) کمتر از 0.3% m/m و بیشتر از 0.6% m/m نباشد.

3.3.4.3 محدوده عیوب

(الف) ناخالصی های معدنی بیش از %0.2 m/m

ب) ناخالصی های آلی با منشا گیاهی بیش از 0.1% m/m نباشد.

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده از کرم بیش از %4  m/m نباشد.

3.3.5 قارچ ها در روغن زیتون و سایر روغن های نباتی

3.3.5.1 مواد مجاز

(الف) نمک (کلرید سدیم) بیش از %1  m/mنباشد.

(ب) روغن زیتون یا سایر روغن های گیاهی خوراکی.

3.3.5.2 محدوده عیوب

(الف) ناخالصی های معدنی حداکثر 1/0%m/m باشد.

(ب) ناخالصی های آلی با منشا گیاهی بیش از 0.02% m/m نباشد.

ج) قارچهای آسیب دیده از کرم:

قارچهای در حال رشد وحشی کل خسارت بیش از 6%m / m نباشد و آسیب جدی بیش از 2% m/m نباشد.

قارچ ها پرورشی: کل خسارت بیش از 1% m/m و آسیب جدی بیش از 0.5% m/m نباشد.

3.3.6 قارچ منجمد سریع

3.3.6.1 محدوده نواقص

(الف) ناخالصی های معدنی بیش از 0.2% m/m نباشد.

(ب) ناخالصی های آلی با منشا گیاهی بیش از 0.02%  m/mنباشد.

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده ازکرم:

کل صدمه قارچهای در حال رشد وحشی بیش از 6% m/m نباشد و صدمه جدی بیش از 2% m/m نباشد.

قارچ های پرورشی: کل صدمات بیش از 1%  m/mو صدمه جدی بیش از 0.5% m/m نباشد.

3.3.7 قارچ های استریل شده

3.3.7.1 افزودنی های مجاز

نمک (کلریدسدیم) بیشتر از 2% m/m نباشد.

3.3.7.2 دامنه نواقص

(الف) ناخالصی های معدنی بیش از 0.2% m/m نباشد.

(ب) ناخالصی های آلی با منشاء گیاهی بیش از 0.02% m/m نباشد.

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده از کرم:

قارچهای وحشی در حال رشد: کل خسارت بیش از 6% m/m و خسارت جدی بیش از 2% نباشد.

قارچ های پرورشی: کل خسارت بیش ار 1% m/m و خسارت جدی بیش از 0.5% m/m نباشد.

3.3.8 عصاره قارچ و کنسانتره قارچ

3.3.8.1 ماده مجاز

نمک (کلرید سدیم) بیش از 20%m/m نباشد.

3.3.8.2 محدوده نواقص

(الف) ناخالصی های معدنی هیچ

(ب) ناخالصی های آلی با منشاء گیاهی هیچ

3.3.9 کنسانتره قارچ خشک

3.3.9.1 معیارهای کیفیت

محتوای آب بیش از 9%m/m نباشد.

3.3.9.2 ماده مجاز

نمک (کلرید سدیم) بیش از 5% m/m نباشد.

3.3.9.3 نقص مجاز

(الف) ناخالصی های معدنی هیچ

(ب) ناخالصی های آلی با منشاء گیاهی هیچ

3.3.10 قارچ نمکی (محصول نیمه فرآوری شده)

3.3.10.1 ماده مجاز

نمک (کلرید سدیم) کمتر از 15%m/m و بیش از 18% m/m نباشد.

3.3.10.2 محدوده نواقص

(الف) ناخالصی های معدنی بیش از 0.3% m/m نباشد.

(ب) ناخالصی های آلی با منشاء گیاهی بیش از 0.05% m/m نباشد.

(ج) محتوای قارچ های آسیب دیده از کرم:
قارچهای در حال رشد وحشی کل خسارت بیش از 6% m/mو خسارت جدی بیش از 2% m/m نباشد.

قارچهای پرورشی کل خسارت بیش از 1%m/m و خسارت جدی بیش از 0.5%m/m نباشد.

4. مواد افزودنی خوراکی

حداکثر سطح

 

افزودنی
محدودیتی نیست اگر ترشی قارچ استرلیزه شود. استیک اسید
محدودیتی نیست اگر ترشی قارچ استرلیزه شود. لاکتیک اسید
محدودیتی نیست اگر ترشی قارچ استرلیزه شود. سیتریک اسید
محدودیتی نیست اگر ترشی قارچ استرلیزه شود. آسکوربیک اسید
20 گرم در کیلوگرم در ترشی قارچ استیک
5 گرم در کیلوگرم به تنهایی یا به صورت ترکیبی در قارچ استریلیزه لاکتیک اسید
5 گرم در کیلوگرم به تنهایی یا به صورت ترکیبی در قارچ استریلیزه سیتریک اسید

 

5. بهداشت

5.1 توصیه می شود محصول مشمول مفاد این استاندارد مطابق با بخشهای مناسب آیین نامه توصیه شده بین المللی – اصول کلی بهداشت مواد غذایی (CAC / RCP 1-1969) و سایر کدهای تهیه و اداره شود. توصیه شده توسط کمیسیون Codex Alimentarius که مربوط به این محصول است.

5.2 در حد امکان در روشهای ساخت خوب ، محصول باید از مواد قابل اعتراض عاری باشد.

5.3 محصول،هنگامی که با روش های مناسب نمونه گیری و بررسی آزمایش می شود:

  •  از مقادیری که ممکن است خطری برای سلامتی باشد ، عاری از میکروارگانیسم ها باشد.
  •  عاری از انگلی باشد که ممکن است خطری برای سلامتی باشد.
  •  نباید حاوی ماده ای باشد که از مقدار میکروارگانیسم ها منشأ داشته باشد و این ممکن است برای سلامتی خطرناک باشد.

5.4 محصولات مشمول این استاندارد که به شکل خشک یا کم آب هستند باید مطابق با مفاد آیین نامه بهداشت بهداشتی میوه ها و سبزیجات بی آب تهیه شوند ، از جمله قارچ های خوراکی توصیه شده توسط کمیسیون Codex Alimentarius (CAC / RCP5-1971) .

5.5 فرآورده های مشمول این استاندارد که در ظروف مهر و موم شده کاملاً پاستوریزه شده اند ، باید مطابق با آیین نامه بهداشت بهداشتی محصولات کنسرو میوه و سبزیجات توصیه شده توسط کمیسیون Codex Alimentarius (CAC /RCP2-1969) تهیه شوند.

5.6 فرآورده های تحت پوشش این استاندارد که در حالت منجمد شدن سریع قرار دارند باید مطابق با قانون عمل بهداشتی برای پردازش و استفاده از غذاهای سریع منجمد (CAC/RCP8-1976) تهیه شوند.

5.7 محصولات مشمول این استاندارد که در یکی از گروههای 5.4 ، 5.5 و 5.6 در بالا قرار نمی گیرند ، به عنوان مثال ، قارچهای خوراکی تازه ، باید مطابق با بخشهای مربوط به اصول عمومی بهداشت مواد غذایی (CAC/RCP1-1969)، Rev2(1985) تهیه شوند  ،( Codex Alimentarius جلد 1).

6. وزن و اندازه گیری

6.1 ظرف پر

حداقل پر کردن: ظرف باید به خوبی از قارچ پر شود و محصول (شامل محیط بسته بندی) حداقل 90٪ از ظرفیت آب ظرف را اشغال کند. ظرفیت آب ظرف حجم آب مقطر در دمای 20 درجه سانتیگراد است که ظرف آب بندی شده در صورت پر شدن کامل آن را در خود نگه می دارد.

6.2 حداقل وزن تخلیه شده

وزن تخلیه شده محصول نباید از درصدهای زیر کمتر باشد ، که بر اساس وزن آب مقطر در 20 درجه سانتیگراد محاسبه می شود:

اندازه ظرف از 0.5 لیتر بیشتر

 

اندازه ظرف 0.5 لیتر یا کمتر
 

53% m/m

 

50% m/m

بسته های معمولی

بسته های سرکه

بسته های شراب

 

 

7. بسته بندی ، ذخیره سازی و حمل و نقل

7.1 بسته بندی مورد استفاده برای قارچهای تازه باید سوراخ شود تا در صورت لزوم بتواند از طریق آن هوا به راحتی آزاد شود.

7.2 محصول باید در دمای پایین حفظ شود ، مانند کیفیت در حمل و نقل ، ذخیره و توزیع تا زمان فروش نهایی. عمل شناخته شده ذوب و بسته بندی مجدد محصولات در شرایط کنترل شده و به دنبال آن استفاده از فرآیند انجماد سریع همانطور که در زیر بخش 2.1.12 این استاندارد تعریف شده مجاز است.

7.3 در مورد (الف) قارچ خشک ، و (ب) قارچ قارچ و پودر قارچ ، توجه به این نکته ضروری است که از جذب رطوبت و حمله حشرات به ویژه پروانه ها و کنه ها جلوگیری شود.

8. برچسب زدن

علاوه بر الزامات استاندارد عمومی برای برچسب گذاری مواد غذایی پیش بسته بندی شده (CODEX STAN 1-1985) ، مقررات خاص زیر اعمال می شود:

8.1 نام غذا

8.1.1 محصولات مطابق با تعاریف و سایر الزامات این استاندارد باید به طور مناسب برای نشان دادن ماهیت واقعی آنها تعیین شود. اصطلاح “قارچ”ممکن است با اصطلاحاتی جایگزین شود که به طور معمول برای توصیف جنس یا گونه های مربوط در کشوری که محصول برای فروش در نظر گرفته شده است ، استفاده می شود ، “قارچ” برای تیره Agaricus. روش پردازش که محصول تحت آن قرار گرفته است ، به عنوان مثال “خشک” ، “استرلیزه” یا “سریع منجمد” ، باید روی برچسب نشان داده شود.

8.1.2 در مورد قارچ های تازه ، خشک، نمکی، منجمد، تخمیر، ترشی و کنسرو شده، نام عمومی گونه های قارچ علاوه بر کلمه “قارچ” ذکر شود. نام علمی گونه نیز قید شود.

8.1.3 در مورد محصولات قارچ که از بیش از یک گونه قارچ تشکیل شده است، کلمه “مخلوط” بخشی از این نامگذاری است. علاوه بر این، نام (از جمله نام علمی) گونه باید بر روی برچسب ذکر شود.

8.1.4 در مورد محصولات قارچي كه از قارچ هايي غير از قارچ هاي تازه تهيه مي شوند، بايد برچسبي بيان شود كه نشانگر روش فرآوري است كه قارچ هايي كه در تهيه محصول نهايي مورد استفاده قرار گرفته اند.

8.1.5 در مواردی که از قارچهای نمکی به عنوان ماده اولیه برای تهیه سایر فرآورده های قارچی استفاده می شود، باید برچسبی درج شود که نشانگر استفاده از قارچهای نمکی باشد.

8.1.6 اگر ساقه به قارچ یا محصولات قارچ تازه اضافه شده باشد ، عبارت “ساقه اضافه شده” بر روی برچسب درج می شود.

8.2 سبک های دیگر

اگر محصول مطابق با دستورالعمل های سبک دیگر تولید شود (زیر بخش 3.2.4) ، برچسب باید در مجاورت نام محصول شامل کلمات یا عبارات اضافی دیگری باشد که از گمراه کردن یا سردرگمی مصرف کننده جلوگیری می کند.

8.3 لیست مواد تشکیل دهنده

لیست کاملی از مواد تشکیل دهنده باید به ترتیب نسبی به جز قارچ خشک در برچسب اعلام شود.

9. روشهای تجزیه و تحلیل و نمونه گیری

متون مربوط به Codex را در مورد روشهای تجزیه و تحلیل و نمونه گیری مشاهده کنید.

CODEX STAN 38-1981

برای مشاهده کامل استاندارد‌ های صنعت قارچ، دانشنامه هاگ را دنبال کنید
5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا