مفاهیم و اصطلاحات قارچویکی قارچ

اصطلاحات تخصصی کمپوست

در این بخش مروری خواهیم داشت بر اصطلاحات تخصصی کمپوست قارچ و معانی آن ها.

آمونیاک (Ammonium): گازی است که درنتیجه تجزیه مواد آلی به وجود می‌آید.

استیم (Steam): بخارآب

استیم  بویلر (Steam boiler): دیگ مولد بخارآب

اسپیگت فلور (Spigot floor): نوعی تونل پاستوریزه است که کف آن برای هوادهی توده موجود در تونل در خلال پاستوریزه یا خنک کردن در تونل دارای تعداد بسیار زیادی حفرات کوچک(4تا8میلیمتر) است که هوا با فشار وارد توده می شود.

اسپنت ماشروم (سایستریت) Spent substrate: موادی که بعد از برداشت قارچ و تخلیه سالن‌های کشت حاصل می‌شود.

بگ سیستم (Bag system): یا پرورش قارچ خوراکی به‌صورت کیسه‌ای (کمپوست اسپان زده در داخل کیسه قرار می‌گیرد).

بلوک سیستم (Block system): کمپوست اسپان زده صورت بلوک درمی‌آید.

بگ فیلر (Bag – filler): دستگاه پرکردن کیسه

بلوکر (Blocker): دستگاه بلوک‌زنی

بونکر (Buncker): تونلی است روباز که از کف آن هوا خارج می‌شود.

ترن (Turn): برگردان، جابجا

تونل (Tunnel): اطاقی که حجم زیادی از کمپوست را در آن پاستوریزه می‌کنند.

پاستوریزاسیون (Pasteurization): کشتن تمام موجودات مضر و بیماری‌زا توسط حرارت60 درجه

پایل (Pile): توده فرم داده شده از کمپوست فاز 1

ترموفیل (Thermophiles): میکروب‌های گرمادوست.

سلکتیو (Selective): منظور کمپوستی است که ازنظر میکروبی و شیمیایی به گونه ای تهیه شود که کاملاً اختصاصی و تنهابرای رشد میسلیوم باشد.

ست بک روم (Set): اتاق انبارش کمپوست فاز2 بذر خورده

فاز یک (| Phase): کلیه مراحل تهیه کمپوست تا قبل از پاستوریزاسیون( شامل Prewet کلش، اختلاط مواد اولیه، تخمیر هوازی و هوادهی مناسب

فاز دو ( Phase2): مرحله دوم ساخت کمپوست که شامل دو مرحله پاستوریزه و کاندشنینگ که در داخل تونل انجام می‌شود.

فرمنتیشن (Fermentation): تخمیر، نوعی تجزیه مواد آلی.

فیلینگ (Filing): پر کردن

فول گرون کمپوست (Full grown compost): کمپوستی که میسلیوم در آن به طور کامل رشد کرده و آماده برای اضافه کردن خاک‌ پوششی باشد.

لولینگ (Leveling): همسطح کردن بستر یا هم دما کردن تمام نقاط کمپوست

کمپوست ترنر (Compost turner): دستگاهی که با آن کمپوست را برگردان و مخلوط می‌کنند.

کاندی شنینگ (Conditioning): آماده کردن و بهینه کردن کمپوست برای رشد میسلیوم بعد از پاستوریزه‌کردن کمپوست، شرایط محیطی ازجمله حرارت را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا میکروب‌های گرمادوست فعالیت نمای. اصطلاحاً به آن شیرین شدن کمپوست نیز می‌گویند.

کمپوست (Compost): مخلوطی از مواد آلی شامل کلش گندم، کود مرغ و جیپسوم (لایم) که توسط میکروب‌ها تجزیه‌شده و بستر و غذای قارچ را تشکیل می‌دهد.

کمپوستینگ (Composting): مراحلی که طی آن ماده آلی به کمپوست یا کود تبدیل می‌شود. مراحل کمپوستینگ شامل سه بخش است. مخلوط کردن، خیس کردن و برگردان کردن با هوا دادن.

کمپوست یارد (Compost yard): محوطه‌ای که یا محلی که در آن عملیات کمپوستینگ انجام می‌گیرد.

کلش (Straw): ساقه غلات که برای تهیه کمپوست بکار می‌رود.

کوالتی (Quality): کیفیت

کود مرغی (Chicken manure):  فضولات مرغ که در تولید کمپوست قارچ خوراکی فضولات مرغ گوشتی استفاده می شود.

کولینگ (Cooling): منظور سرد کردن محیط، کمپوست، اتاق کشت و غیره است.

گروئینگ روم (Growing room): اطاق پرورش قارچ

گروئینگ فاز (Growing phase): فاز یا مرحله رشد میسیلیوم

منییور (Manure): کود یا فضولات حیوانی. مدفوع حیوانات علفخوار

مکمل (Supplement): مواد افزودنی اغلب حاوی پروتئین که به کمپوست به‌منظور غنی کردن آن اضافه می‌شود.

میگسرفیلر(Mixer filler): ماشینی که از آن برای پر کردن بونکر و تونل در واحد کمپوست سازی استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × پنج =

دکمه بازگشت به بالا