آکادمی قارچدانش افزایی

اهمیت سنجش پارامترهای دما در سالن

موضوع کمیت و کیفیت قارچ‌های برداشتی و حفظ کیفیت تا زمان رسیدن به‌دست مشتری; دغدغه اصلی پرورش‌دهندگان است. ولی متأسفانه شاهد عدم توجه کافی به عامل‌های اصلی پرورش قارچ در سالن‌ها هستیم.

در ابتدا ازنظر تمام پرورش‌دهندگان بسیار بااهمیت و ضروری به نظر می‌رسد، ولی در بسیاری موارد در فارم ها رؤیت می‌گردد که باگذشت زمان و ظاهراً حرفه‌ای شدن و حفظ شرایط سالن به‌صورت حسی و شخصی، عامل‌های Co2 و رطوبت نسبی به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند و تنها به کنترل عامل دما بسنده می‌گردد. نتیجه به‌مرورزمان کاهش کیفیت به‌طور مستقیم، عدم ماندگاری لازم بعد از بسته‌بندی و در ادامه کاهش کمیت و راندمان خواهد بود.

نمودار فوق که توسط شرکت Sylvan جهت نژادهای 737 و A.15 (که تقریباً نژادهای عمومی در ایران نیز هستند) ارائه‌شده است. لذا با ریزبینی و توجه خاص به گراف‌ها (دما – رطوبت نسبی و CO2) در مراحل مختلف و نزدیک کردن شرایط سالن به مقادیر توصیه‌شده قطعاً شرایط بسیار بهتری از نظر کمی و کیفی حاصل می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد حداقل برای یک سالن در یک دوره پرورش طبق این استاندارد عمل بفرمایید و منتظر نتایج رضایت‌بخش باشید. گراف از زمان خاک‌دهی تنظیم‌شده است.

تهیه و تنظیم : مهندس نصیرخوشخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا